Foto: Morguefile/xenia antunes

Fettcellene dine kan krympe, men de forsvinner aldri.

At fett kan bli til muskler er en vanlig misforståelse - men like fullt helt feil. Fett kan aldri bli til muskler. En fettcelle er en fettcelle hele livet, mens en muskelcelle er en muskelcelle.

Når du legger på deg, vil fettcellene dine øke i størrelse, og hvis du går ned i vekt vil de krympe. Men de vil aldri forsvinne.

En normalvektig voksen har rundt 40 billioner fettceller i kroppen. Overvektige har to til tre ganger så mye.

Flere og flere fettceller?

I løpet av livet øker antallet fettceller fra vi blir unnfanget, og gjennom barne- og ungdomsårene. I voksen alder er det omdiskutert om antallet fettceller er konstant, eller om det fortsatt kan øke.

Noen forskere mener at antallet fettceller hos voksne holder seg konstant, ved at det skjer en jevn nedbryting og oppbygging av fettceller i kroppen. Andre forskere mener at antallet fettceller kan øke hos voksne som er overvektige, og at et økt antall fettceller kan vanskeliggjøre vektnedgang.

Overvektige har flere fettceller

Dr. Philipp E. Scherer, professor i cellebiologi og medisin ved Albert Einstein College of Medicine i New York, kan fortelle at slanke voksne har om lag 40 billioner fettceller, mens overvektige kan ha to eller tre ganger flere.

Fettcellene til overvektige er også større, fordi hver celle inneholder større mengder fett. Jo mer vi spiser, jo mer fett lagrer hver enkelt fettcelle. Dersom vi overspiser fylles fettcellene opp så mye at de ser ut som om de vil sprekke.

Noen mener at fettceller deler seg når de blir omtrent tre ganger sin egen størrelse. Dr. Scherer mener imidlertid at det ikke er slik, men at når en fettcelle blir så full av fett at den når grensen for hvor mye den kan vokse, vil den sende signaler til umodne fettceller i nærheten om å dele seg. Slik kan overvektige over tid ende opp med mange flere fettceller.

En fettcelle blir ikke borte

Det å slanke seg kan være en frustrerende prosess for alle, men man tror nå at slanking er vanskeligere for dem med mange fettceller – og kanskje ekstra vanskelig for dem som har vært sykelig overvektige, og økt sitt antall fettceller mye. Det er fordi fettcellene våre er programmerte til å fylle seg med fett.

Når vi går ned i vekt synker fettinnholdet i hver enkelt celle, men så snart vi gjenopptar gamle spisevaner vil cellene igjen kunne fylles opp.

Da er det grunn til å anta at det blir vanskeligere for den med flest fettceller. Uansett hvor mye vi slanker oss eller trener forsvinner altså ikke fettcellene. De får bare mindre innhold.

Vi kan fortsatt endre kroppssammensetning

Selv om fettcellene blir værende i kroppen, og fett ikke kan bli til muskler, er ikke håpet ute. Det vi kan gjøre ved trening er å minske fettinnholdet inne i fettcellene, og samtidig øke volumet av muskulaturen. Slik kan en mindre andel av kroppen etter hvert bestå av fett, og en større del av muskler. En slik endring i kroppssammensetning er gunstig, og kan være med på å holde kroppen slank.

Forbrenningen skjer i muskulaturen, så jo bedre utviklet muskulatur vi har, jo mer forbrenner kroppen vår hele døgnet gjennom – også når vi sover eller sitter på kontoret.

Derfor er styrketrening viktig for den som vil ned i vekt, og bli der. Så trening kan helt klart endre kroppssammensetningen, men fett blir aldri til muskler – uansett hvor mye vi skulle ønske det.