Foto:

Søvn er på samme måte som mat, en helt essensiell del av livet.

Det kan også se ut til at søvn og matinntak henger sammen. Mye tyder på at søvn har en påvirkning på hva slags mat vi velger å spise. Undersøkelser viser at de som sover lite har større tendens til å spise mer energirik mat, og mindre grønnsaker enn andre. De som sover lite har også en tendens til å ha et uregelmessig spisemønster.

Så mye søvn trenger du

Søvn er en fysisk og psykisk hviletilstand der vi er relativt inaktive og uoppmerksomme på omgivelsene rundt oss. Hvor mange timer søvn vi trenger er individuelt, men man regner med at voksne trenger 7-8 timer søvn per døgn, mens barn og ungdom trenger mer. Når vi blir eldre våkner vi lettere, og sover kortere tid av gangen, men mengden søvn totalt i løpet av et døgn er omtrent som når vi er yngre fordi vi sover mer på dagtid.

Overvektig av lite søvn?

Forskning tyder på at det kan være en sammenheng mellom hvor lenge vi sover og hva vi spiser. Underskudd på søvn kan endre våre matvalg, og har også blitt sett i sammenheng med økt forekomst av overvekt.

Nok søvn er assosiert med en sunn livsstil slik som å spise sunt. Disse sammenhengene har blitt vist både hos voksne, barn og ungdom. De som sover lite har altså større sannsynlighet for å spise kaloririk mat, få en større andel av sitt totale energiinntak fra fett og raske karbohydrater, spise mindre frukt og grønnsaker, spise mer snacks, og ha et mer uregelmessig spisemønster enn de som sover mer.

Dropper frokost

Blant de som sover lite, er det flere som hopper over frokost enn blant de som sover normalt. Lite søvn er vanligere blant de som er lenge oppe om kvelden, som erstatter mat med snacks, og som inntar mesteparten av sitt kaloriinntak på kvelden og natten. Men det er ikke bare de som sover for lite, men også de som sover veldig mye som har en tendens til å spise uregelmessig og erstatte mat med snacks.

Kilde:
Diet promotes sleep duration and quality, Katri PeuhkuriCorresponding author contact information, Nora Sihvola, Riitta Korpela. Nutrition Research Volume 32, Issue 5, May 2012, Pages 309–319