Foto: Thinkstock

Ikke mengden fett eller karbohydrater som avgjør om du går ned i vekt.

Det forskes og menes mye på hva slags type kosthold som er den optimale slankekuren. Noen studier tyder på at lavkarbokosthold er det mest effektive for deg som vil ned i vekt, men samtidig er det flere studier som viser at de som starter opp med en lavkarbodiett ofte ikke klarer å holde seg til et så lavt inntak av karbohydrater over tid.

Nylig ble det publisert en randomisert, kontrollert studie i Annals of Internal Medicine, der forskerne hadde sett på effekten av 12 måneder med en lavkarbodiett sammenliknet med en fettredusert diett med tanke på kroppsvekt og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant friske personer. Denne studien har av mange blitt dratt frem som et eksempel på at lavkarbokosthold er det mest effektive for deg som ønsker å gå ned i vekt, men en nøyere gjennomgang av studien viser at det ikke nødvendigvis er riktig konklusjon.

Les mer om denne studien her.

Velg et kosthold du kan leve med

Mange som har forsøkt å slanke seg, har erfart en ting: Skal du ned i vekt og BLI der, gjelder det å velge et kosthold og en livsstil du kan leve med. Dette har tidligere blitt demonstrert av Lyon et al., som ga deltakerne mat merket med karbon-13. Slik kunne de vise at vekttapet korrelerte med etterlevelsen av dietten. Om man vil ned i vekt gjelder det altså å velge et kosthold ut ifra egne preferanser og behov.

Dette mener også forfatterne av en ny, stor studie som ble publisert i JAMA for noen dager siden. De gjorde en nettverksmetaanalyse av 48 randomiserte studier av kommersielle dietter, og så på vekttap opptil 6 og 12 måneder (andre risikofaktorer ble ikke analysert). Totalt 11 ulike diettene ble inndelt i tre kategorier: lavkarbo (maks 40 % av energiinntaket fra karbohydrater, f.eks. Atkins-dietten), moderat, balansert sammensetning (f.eks. Weight Watchers, Volumetrics) eller fettfattige dietter (med maks 20 %, f.eks. Ornish-dietten).

De fant for det første at alle dietter var bedre enn ingen diett. Lavkarbo- og lavfettdiettene ga imidlertid større effekter enn de mer balanserte diettene, men forskjellene var ikke så store at de var av klinisk betydning. Både lavkarbo- og lavfettdiettene ga et gjennomsnittlig vekttap på ca. 7,3 kilo sammenliknet med ingen diett etter 12 måneder.

Av de individuelle diettene var Atkins-dietten og Volumetrics forbundet med størst effekt på vekta etter 6 måneder (hhv. 10,14 og 9,87 kilo sammenliknet med ingen diett). Etter 12 måneder var Ornish-dietten, Rosemary Conley-dietten (lavfett), Jenny Craig (balansert) og Atkins forbundet med størst vekttap. Alle studiene i denne metaanalysen undersøkte, som studien av Bazzano et al., strengt talt effektene av kostholdsrådene, ikke nødvendigvis hva deltakerne faktisk spiste.

Forfatterne konkluderer derfor med at den beste dietten er den hver enkelt klarer å følge så lenge som mulig:

Conclusions and Relevance Significant weight loss was observed with any low-carbohydrate or low-fat diet. Weight loss differences between individual named diets were small. This supports the practice of recommending any diet that a patient will adhere to in order to lose weight.

Det er som Yoni Freedhoff så godt skriver i boken The Diet Fix, som det er skrevet om her: Dersom du ikke har glede av livet du lever mens du går ned i vekt, kommer du til å mislykkes.

Artikkelen er et utdrag fra artikkelen "Ned i vekt, velg den dietten du klarer å følge", av Erik Arnesen