Foto: Nathan Dumlao, Unsplash

Inneholder mindre helseskadelige stoffer.

Du har sikkert hørt at kaffe er sunt, og det er det jo også. Det gjelder bare å ikke drikke for mye av det. Kaffe inneholder nemlig både gunstige plantestoffer, slik som antioksidanter, men så er det også noen stoffer i kaffe vi ikke bør få i oss for mye av. En av disse stoffene er akrylamid.

Hørt om akrylamid?

Akrylamid et kjemisk stoff som dannes i stivelsesrike matvarer som fremstilles ved temperaturer over 120 grader. Akrylamid dannes når aminosyren aspargin og sukker reagerer med hverandre under oppvarming.

Jo hardere maten blir stekt, fritert eller grillet, desto større risiko er det for at de inneholder for mye akrylamid. De matvarene som først viste seg å inneholde for mye akrylamid, og som fremdeles har en tendens til å ha et for høyt nivå av dette kreftfremkallende stoffet er potetchips, pommes frites, kjeks, og kaffe.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har risikovurdert akrylamid og konkludert med at akrylamid fra mat kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i mat er så lave som mulig.

Mindre akrylamid i mørkbrent kaffe

Til tross for at det er større risiko for at det dannes akrylamid i matvarer når maten utsettes for høy varme, har det likevel vist seg at det er mindre akrylamid i mørkbrent kaffe enn i lys kaffe. Grunnen til dette er at til tross for at mørkristet kaffe, som espresso, i teorien burde inneholde mer akrylamid, fordi bønnene utsettes for høy varme over lengre tid, vil den høye temperaturen etter hvert bryte ned akrylamiden, så innholdet faller igjen. Drikker du mye kaffe bør du altså gå for mørkbrente typer.

Sunt med kaffe?

Det har blitt forsket en del på kaffe og helse, og flere studier tyder på at et inntak på 3-4 kopper kaffe per dag kan være bra for helsa. Det har blant annet blitt publisert en grundig gjennomgang av kaffens egenskaper ble i Critical Reviews in Food Science and Nutrition der man fant at et moderat inntak av kaffe kan redusere risikoen for diabetes type 2, kreft, Parkinsons og Alzheimers.

Det er ikke bare koffein, men over tusen andre stoffer i kaffen som kan ha en effekt på helsen. Disse stoffene er blant annet klorogensyre, kaffesyre, hydroksihydrokinon, kafestol og kaveol.

Ulempen med kaffe er du kan få hodepine og muskelsmerter hvis du er vant til å drikke mye kaffe, men frarøves din daglige dose.

Et høyt inntak av kaffe kan også føre til søvnløshet, skjelvinger, rask hjerterytme, sur mage, redusert fertilitet, og økt risiko for abort. Kokekaffe øker dessuten kolesterolet.

Dette visste du ikke om kaffe!

2-3 kopper kaffe om dagen

Til tross for at det ser ut til at kaffe kan ha en rekke positive effekter på helsen, finnes det ingen anbefalinger for hvor mye kaffe du bør drikker per dag.

Litt av grunnen til dette, er at selv om man har funnet en mulig sammenheng mellom kaffedrikking og god helse, er ikke denne sammenhengen så sterk at man kan gi generelle anbefalinger om kaffedrikking. Vi vet heller ikke hvordan kaffen virker og i de fleste tilfeller ikke helt hvilke stoffer i kaffen som faktisk gir den reduserte sykdomsrisikoen.
Ettersom vi nå også vet at kaffe er en kilde til akrylamid, så kan det være greit å holde et moderat inntak på 2-3 kopper om dagen.

Kaffe kan redusere fruktbarheten