Foto: Thinkstock

Går bort fra å kun anbefale magre meieriprodukter.

Helsedirektoratet i Nederland publiserte i november nye kostråd hvor de anbefaler å spise flere porsjoner meieriprodukter hver dag (melk, yoghurt og ost). At man anbefaler meieriprodukter er i seg selv ingen nyhet, men i motsetning til tidligere år sier anbefalingene ingenting om at man kun bør velge magre meieriprodukter.

Bytt ut smør med olje, men spis de meieriproduktene du vil

De nederlandske helsemyndighetene mener nemlig at meieriprodukter er sunt uavhengig av om man velger magre eller fete varianter. Bakgrunnen for dette er at de i Nederland mener at det ikke finnes noe bevis for at magre meieriprodukter er sunnere enn fete varianter.

Men når det kommer til spisefett, anbefaler de nederlandske helsemyndighetene at man bytter ut smør og hard margarin med myk margarin og vegetabilske oljer.

Visste du at ost ser ut til å være sunnere enn vi har trodd?

Norge anbefaler fremdeles magre meieriprodukter

I Norge lyder kostrådet om meieriprodukter som følger: «La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet».

Spørsmålet er om også de norske helsemyndighetene etter hvert vil gjøre det samme som Nederland, ved å ikke skille mellom fete og magre meieriprodukter i sine anbefalinger.

De siste årene har det nemlig kommet mye forskning som tyder på at også vanlige (fete) meieriprodukter er gunstig for helsa, noe man blant annet ser i forhold til å forebygge diabetes type 2.

Er mettet fett farlig?

Det har vært mye snakk om mettet fett og hjertesykdom, men den siste store samlestudien som har sett på inntak av meieriprodukter og risiko for sykdom viser at meieriprodukter ikke øker sannsynlighet for å få hjertesykdom, men at inntak av meieriprodukter derimot har en noe beskyttende effekt, og kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Dette tyder på at det er viktig å skille mellom mettet fett og melkefett. Vi må antakelig bort i fra anbefalingene om at alt mettet fett er farlig, og heller skille mellom ulike typer mettet fett. Mens mettet fett fra meieriprodukter kan se ut til å være bra for oss, er det mye som tyder på at mettet fett fra kjøtt er mindre bra for oss.

Kostrådene finner du her, men foreløpig er de kun på Nederlandsk: http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.

Kilde: Qin, L. Q., et al. (2015). "Dairy consumption and risk of cardiovascular disease: an updated meta-analysis of prospective cohort studies." Asia Pac J Clin Nutr 24(1): 90-100.