Foto: Thinkstock

Ost kan beskytte mot hjerte- og karsykdom.

Holder du deg unna ost fordi det inneholder mye mettet fett? Da bør du lese dette! Selv om meieriprodukter bidrar med en del fett i kostholdet er det nemlig stadig mer forskning som tyder på at meieriprodukter ikke nødvendigvis øker kolesterolet eller risikoen for hjerte- og karsykdommer.

De ser tvert imot ut som om ost kan redusere risikoen for både hjerte-karsykdom, overvekt og diabetes type 2. Dette til tross for at ost er en av våre største kilder til mettet fett.

Øker mettet fett risikoen for diabetes type 2?

Mettet fett, ikke så skadelig som vi har trodd?

Mens det tidligere var en allmenn enighet om at alt mettet fett var farlig, er det etter hvert flere forskere som mener at mettet fett kanskje ikke er så skadelig som det vi har trodd. Og enda viktigere: Det ser ut til å være en forskjell på de forskjellige typene mettet fett, og hvor det kommer fra.

I følge professor Arne Astrup fra Universitetet i København, viser forskning at de som jevnlig får i seg meieriprodukter har en redusert risiko for både diabetes type 2, overvekt, og hjerte- karsykdom. Fermenterte meieriprodukter som yoghurt og ost ser ut til å ha en ekstra beskyttende effekt.

Astrup har blant annet vist at det å inkludere meieriprodukter i kostholdet, gjør at man mister mer fett og mindre muskler ved vektreduksjon enn hvis man ikke får i seg meieriprodukter.

Les også: Slank med melk!

Ost øker ikke kolesterolet

En ny oppsummeringsartikkel av studier som omhandler forskningen rundt inntak av ost og risikoen for hjerte- og karsykdommer viser at ost, i motsetning til hva man lenge har trodd, ikke nødvendigvis øker risikoen for disse sykdommene. 

I forhold til kolesterol fant de fleste studier ingen sammenheng mellom osteinntak og økt LDL-kolesterol. Tre studier fant også at økt osteinntak var assosiert med høyere verdier av HDL-kolesterol («det gode kolesterolet»). To intervensjonsstudier har vist at et høyt inntak av ost reduserer kolesterolet i forhold til samme fettmengde fra smør.

Smør eller margarin? 

Mulige årsaker til at ost ikke øker kolesterolet

Teorien om at matvarer som inneholder mettet fett øker kolesterolet, gjelder altså ikke for ost. Professor Arne Astrup har i sin forskning forsøkt å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak dette. I et forsøk viste han at kalsiumberiket melk som inneholder like mye kalsium som ost, ga et lavere LDL kolesterol og totalkolesterol sammenliknet med vanlig melk. Kalsium binder nemlig fett i tarmen, og gjør dermed at ikke så mye fett tas opp i kroppen. Astrup konkluderte derfor med at ostens innhold av kalsium antakelig er en av grunnene til at ost ikke øker kolesterolet til tross for at ost er rik på mettet fett.

En annen teori for hvorfor ost ikke øker kolesterolet, er at ost er et fermentert meieriprodukt. Noen studier har vist at inntak av disse produktene kan redusere kolesterolet via bakterier som produserer kortkjedete fettsyrer i tarmen. Det vil imidlertid avhenge av hvilke bakteriekulturer som brukes under ostelagingen og hvilke fettsyrer disse bakteriene produserer. Det har også blitt foreslått at ost og andre meieriprodukter inneholder forskjellige bioaktive komponenter som kan ha en gunstig helseeffekt i kroppen.

Ernæring er et fagområdet der det hele tiden skjer nye og spennende forskning. Før man kan si noe helt sikkert om effekten av ost og andre meieriprodukter på kolesterolet, bør det gjøres mer forskning. Men når det er sagt er det mye som tyder på at ost bør frikjennes fra påstanden om at ost er skadelig for helsen vår.

Kilder:
  • http://www.karger.com/Article/Pdf/440895
  • Hjerpsted, J & Tholstrup, T. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015
  • Biong, AS et al. Br J Nutr. 2004;92(5):791-7
  • Tholstrup, T et al. J Am Coll Nutr. 2004;23(2): 169-76).