En effektiv økt for hele kroppen.

Supersett betyr at du veksler på å gjøre to øvelser av gangen, slik at du får mindre pauser enn ellers.