Foto: Unsplash, kinga cichewicz

Tilskudd av jern ved jernmangel og jernmangelanemi.

Jernmangel er en av de vanligste mangelstilstandene vi har, også i Norge. Særlig unge kvinner er utsatt for jernmangel. Dette skyldes delvis at de mister jern på grunn av menstruasjonsblødninger, men også at en del unge jenter får i seg for lite jern gjennom kosten.

Gode kilder til jern

Jo mindre mat vi spiser, desto viktigere er det at den maten vi spiser inneholder nok jern. De beste kildene til jern er rødt kjøtt og innmat. Grove kornprodukter inneholder mindre jern enn kjøtt og innmat, men fordi mange spiser brød daglig, er grove kornprodukter den beste kilden til jern i det norske kostholdet. Mørkegrønne bladgrønnsaker og belgfrukter inneholder også en del jern, men feks spinat inneholder noe som heter oksalsyre som hemmer opptaket av jern. Kjøtt, innmat og grove kornprodukter er altså våre klart beste kilder til jern.

Disse matvarene gir deg mye jern

Mat og drikke som fremmer og hemmer jernopptaket

Vi får to typer jern fra maten; hemjern og ikke-hemjern. Hemjern får vi bare fra animalske råvarer som kjøtt, innmat, kylling og fisk. Ikke-hjemjern får vi både fra animalske og vegetabilske matvarer. Opptaket av ikke-hemjern blir fremmet av matvarer som inneholder vitamin C, og matvarer som inneholder noe som kalles for «kjøttfaktor» som finnes i kjøtt, fugl og fisk. Det betyr at hvis du drikker et glass appelsinjuice (som inneholder vitamin C) samtidig som du spiser noen skiver med grovt brød (som inneholder ikke-hemjern), så vil kroppen din ta opp mer av jernet enn hvis du ikke hadde drukket appelsinjuice ved siden av. Motsatt kan te og kaffe hemme opptaket av ikke-hemjern fordi det inneholder garvesyre. Det sies også at melk kan hemme opptaket av jern fordi kalsiumet i melken hemmer jernopptaket, men antakelig er dette av liten betydning.

Gravide trenger mer jern

Jernunderskudd eller jernmangel?

Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Hvis vi får i oss for lite jern, dannes det ikke nok hemoglobin, og vi får det som kalles for jernmangelanemi. Voksne har ca 3-4 g jern i kroppen. 60-70 prosent av dette finnes i hemoglobinet i de røde blodcellene. Resten finnes lagret i lever, milt og beinmarg, hovedsakelig i form av ferritin. Hvis vi får i oss for lite jern over tid, kan det til slutt ende med at jernlagrene blir nesten tomme (lave ferritinverdier). Dette gjør at dannelsen av hemoglobin synker, noe som til slutt kan føre til jernmangelanemi. Når man skal sjekke jernstatus bør man både sjekke serumferritin (jernlagrene) og hemogloglobin. Har man lave nivåer av serumferritin, er man i risikosonen for å utvikle jernmangelanemi. Har man lavt hemoglobinnivå har man allerede utviklet jernmangelanemi. Typiske symptomer på jernmangelanemi er blekhet, tretthet, svimmelhet, hodepine, sprekker i munnviken, høy puls, og andpustenhet. Disse symptomene kan også oppstå ved lave/tomme jernlagre.

Dette sier blodprøven

Ferritinverdier under 20-30 µg/L gir mistanke om jernmangel

Anemi defineres som (Hb = blodprosent):

  • Hb < 11 g/dL for gravide
  • Hb < 12 g/dL for kvinner i befruktningsdyktig alder
  • Hb < 13 g/dL for menn og kvinner etter overgangsalderen
  • Barn har egne normalgrenser som varierer med alderen

Jerntilskudd ved jernmangel og jernmangelanemi

Ved jernmangelanemi anbefales det å ta jerntilskudd. Dersom du har symptomer, og ønsker en rask bedring er det høydosetilskudd som gjelder. Med høydosetilskudd menes tabletter på 100 mg (eks. Duroferon eller Ferro-retard). Disse er reseptfrie legemidler, som kjøpes på apotek. tabletter per dag. Fordelen med høydosetilskudd er at man får er relativt raskt forbedring av mangelen. Ulempen er at man kan få forstoppelse. Mange bemerker også endret farge på avføringen, noe som skyldes det jernet som ikke absorberes, men dette er helt normal. Vanlig dosering er 1 tabletter per dag i 3 måneder, men ved svært lavt hemoglobin kan det være at legen anbefaler 2 tabletter per dag.

Ved jernmangel (altså lav ferritin med normal hemoglobin) eller mild jernmangelanemi er det mulig å velge jerntabletter med noe lavere dose (eks Ferromax 65 mg). Denne er erfaringsmessig litt mer magevennlig. Til tross for at vi rådes til å drikke appelsinjuice eller spise vitamin C-holdig frukt for å fremme jernopptaket, har ikke dette noe betydning når vi tar jerntilskudd. Jernet i jerntablettene er nemlig allerede i redusert (toverdig) form, og påvirkes ikke av vitamin C inntaket. På pakken til jerntablettene advares det mot i innta disse sammen med melk.

Tilskudd i 3 måneder

Jerntilskuddet tas i 3 måneder, vent deretter en ukes tid og ta ny blodprøve hos lege. Det er svært viktig å ta denne nye prøven. Dersom man ikke har fått forventet økning i hemoglobinet kan det nemlig tyde på et mer alvorlig problem (f.eks. pågående bløding fra tarm) og må utredes videre. Dersom blodprøvene er fine, kan man enten ta en pause i jerntablettene eller gå over på et lav-dose-preparat (< 27 mg) for å forebygge en ny jernmangelanemi. Eksempel på lavdose-jern er Aminojern og hemjern. Disse regnes som kosttilskudd, og passer for tenåringsjenter, veganere, kvinner med kraftige mensblødninger mm.

Kilder:
Sykepleierens ernæringsbok Lene Thoresen, Cathrine Borchsenius, Rolf Jarl Sjøen. Gyldendal Forlag 2019.
https://tidsskriftet.no/2013/04/originalartikkel/kosttilskudd-med-jern-ved-jernmangel
 

 Ru