Foto: Unsplash, Kate Remmer

Mange typer glutenintoleranse.

Du har kanskje hørt om cøliaki, en tilstand som gjør at man må holde seg helt unna gluten. I tillegg til cøliaki, finnes det andre typer glutenintoleranser som også gjør at man må ha et glutenfritt kosthold. Dette er; ikke-cøliakisk glutensensitivitet, dermatitis herpetiformis (DH) og noen former for hveteallergi.

Kort om cøliaki

Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Man regner med at 1-2 % av befolkningen har cøliaki.
Hvis en som har cøliaki spiser gluten, vil slimhinnen i tynntarmen bli betent og tarmtottene redusert (totteatrofi). Dette gir en betydelig redusert tarmoverflate og nedsatt opptak av næringsstoffer.

Ubehandlet kan cøliaki gi symptomer som oppblåsthet, diaré eller forstoppelse, magesmerter, kvalme, jernmangel, nedsatt almenntilstand, mangel på vitaminer og mineraler, og redusert vekst og vektøkning hos barn. Noen kan ha cøliaki uten å ha noe særlig symptomer.

Behandlingen ved cøliaki er å holde seg helt unna gluten resten av livet. Selv små mengder gluten kan føre til ubehag og skader på tarmen. Fordi tarmen er skadet, kan nedbrytingen og opptaket av melkesukker være redusert før man går over på glutenfritt kosthold. Derfor er det en del som også reagerer på melk. Etter en stund på glutenfritt kosthold, vil tarmen leges og symptomene/plagene forsvinne. Da vil de fleste også tåle melkesukker igjen.

Kort om ikke-cøliakisk glutensensitivitet

Ikke-cøliakisk glutensensitivitet er en tilstand som kan gi mange av de samme symptomene som cøliaki, men som er en mye vanligere tilstand. Man tror at så mye som 5-7 % av befolkningen kan ha ikke-cøliakisk glutensensitivitet. I motsetning til cøliaki der immunforsvaret lager antistoffer mot kroppens eget enzym, reagerer man på gluten med andre deler av immunsystemet ved ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Som ved cøliaki er behandlingen ved denne tilstanden et glutenfritt kosthold.

Kort om dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis (DH) er en hudsykdom med små væskefylte blemmer og sterk kløe som er langt sjeldnere enn cøliaki. Mange som har DH har ingen plager fra mage- tarm, men tarmbiopsi viser at 60-80 % av de som har DH også har cøliaki. De som akkurat har fått diagnosen tåler jod dårlig fordi jodholdig mat som hvit fisk og meieriprodukter kan fremprovosere utslett.

Kort om hveteallergi

Hveteallergi kan være både en matallergi og/eller en kontaktallergi der man reagerer på proteinene i hveten, men ikke nødvendigvis glutenproteinet. Hveteallergi kan både gi plager i luftveiene, mage-tarmkanalen, eller utslett. Hvis man har hveteallergi må̊ man holde seg unna matvarer som inneholder hvete – det vil si både gluten og hvetestivelse.

Glutenfritt kosthold

Et glutenfritt kosthold innebærer et kosthold som ikke inneholder hvete, rug, bygg eller spelt. Havre er egentlig glutenfritt men kan likevel inneholde noe gluten fra annet korn. Havre må derfor være merket ”glutenfritt” for at de kan spises av de som har glutenintoleranse.

Alle som har glutenintoleranse må ha et kosthold helt uten gluten. Dette kostholdet blir ofte dyrere. Derfor har alle som har fått diagnostisert glutenintoleranse krav på grunnstønad fra NAV.

For å vite om en matvare eller rett inneholder gluten, er det viktig å lese ingredienslister. I følge Matinformasjonsforskriften skal alle ingredienser som kan forårsake en overfølsomhetsreaksjon være uthevet i fet eller kursiv skrift. Dette skal både gjøres på ferdigpakket mat, og på mat som blir servert eller solgt over disk i kafeer, kantiner, restauranter osv.

Kilder:
Mahan K., Raymond, J. (2017). Krause's Food & the Nutrition Care Process, 14th Edition. Saunders.
Matportalen (2018). Merkeregler for gluteinfrie produkter (mattilsynet.no)
Paulsen, V. (2016) Sykdommer i fordøyelsessystemet. I: Ørn, S. og Bach-Gansmo, E. Sykdom og behandling, 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk