Foto: Thinkstock.

Folsyre er et tilskudd som særlig anbefales kvinner som planlegger graviditet fordi det kan forebygge ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter. Dette er et syntetisk B-vitamin og derfor er det også viktig å vite om det et trygt å bruke.

Folsyre er den syntetiske varianten av B-vitamin folat som vi finner naturlig i lever, belgfrukter og grønne grønnsaker. Korn og frukt bidrar også til inntaket. Når du spiser mat med folat omdanner enzymer i tarmen dette til folsyre før opptak i kroppen. Etter opptak behandles matfolat og folsyre på identisk måte i kroppen. Folsyre brukes i kosttilskudd og til berikning av visse matvarer. Folsyre er mer stabilt og absorberes bedre enn matfolat.

Hvor mye folsyre er trygt å ta?

Studier har antydet at det kan være en sammenheng mellom utvikling av kreft og inntak av folsyre. Det er derfor viktig å vurdere inntak i forhold til risiko. Folsyre har flere ganger blitt vurdert i EU og øvre trygt inntaksnivå har blitt satt til 1000 µg per dag for voksne og 200-800 µg per dag for barn og ungdom mellom 1 til 17 år.

Mattilsynet har derfor bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere øvre trygt inntaksnivå (Tolerable Upper Intake Level; UL) for folsyre.

UL finnes ikke for matfolat, kun for den syntetiske varianten folsyre. Inntak av matfolat er helt trygt og vil sjeldent komme opp i sammen nivå som ved inntak av tilskudd.

Dagens UL er basert at et for høyt inntak av folsyre kan skjule et symptom på vitamin B12-mangel, nemlig megaloblastisk anemi. Dette kan føre til at vitamin B12-mangel kan gi uopprettelige nevrologiske skader.

I den siste vurderingen som nå er gjort at VKM har man sett på vitenskapelig litteratur som er publisert etter 2009 for å kunne vurdere en eventuell sammenheng mellom kreft og folsyre som kosttilskudd.

Basert på de seneste studiene kan man ikke bekrefte en slik sammenheng og den øvre grensen for trygt inntak anbefales fortsatt å være 1000 µg per dag.

Trygt innenfor

Anbefalt daglig inntak er 300 µg per dag for menn og kvinner som ikke planlegger graviditet og som ikke er gravide. Inntaket av B-vitaminet folat fra maten er lavere enn ønskelig, særlig blant kvinner. Gjennomsnittlig inntak i det norske kosthold er 210 µg per dag.

For å redusere risikoen for å få barn med nevralrørsdefekter, anbefales kvinner som planlegger graviditet eller kan regne med å bli gravide, et ekstra folsyretilskudd på 400 mikrogram daglig fra siste måned før forventet befruktning og i svangerskapets første 2–3 måneder.

Undersøkelsen Norkost3 viste at 26 % kvinner og 18 % menn bruker folsyre og det gjennomsnittlige inntaket er hhv. 149 µg og 172 µg fra kosttilskuddet. Blant gravide kvinner bruker 62 % folsyre og gjennomsnittlig inntak er 388 µg per dag.

VKM konkluderer med at inntaket av folsyre fra kosttilskudd samt berikede matvarer ikke vil overskride UL.

Økt grense i kosttilskudd?

Dagens anbefaling til gravide og kvinner som planlegger graviditet er 400 µg folsyre pr dag. Tabletter som inneholder 400 µg folsyre er registrert som legemiddel. I kosttilskudd, for eksempel multivitaminer, er det ikke tillatt med mer enn 200 µg per døgndose.

Dersom grensen for vitaminet økes i vanlige kosttilskudd fra 200 til 400 eller 600 µg per dag vil ikke dette medføre en overskridelse av UL for voksne.

Barn under 6 år kan derimot risikere å overskride UL, 7-10 åringer kommer tett opptil UL dersom grensen settes til 400 µg. Barn under 10 år kan risikere å overskride UL og 11-14 åringer kommer tett opp til UL dersom grensen settes til 600 µg.

VKM konkluderer ikke om maksimalt tillatte døgndose for kosttilskudd (200 µg) skal heves, dette er det opp til Mattilsynet å avgjøre.