Sunnere fett, men fremdeles ikke sunt.

Potetgull har fått et vesentlig lavere innhold av mettet fett, til fordel for enumettet fett. Samtlige produkter er også frie for transfett. Det viser en analyse utført for Mattilsynet.

Analysen viser gjennomgående at produsentenes utfasing av palmeolje til fordel for bedre alternativer har hatt en positiv effekt på fettsammensetningen i tortilla- og potetchips.

Inneholder akrylamid

Men selv om fettsyresammensetningen i potegull er sunnere nå enn før, er dette fremdeles en type produkter som inneholder mye kalorier og salt. Potetgull inneholder også akrylamid. Mye akrylamid øker risikoen for kreft.

Analyseprosjektet av chips og salte nøtter ble utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), på oppdrag for Mattilsynet. Totalt 14 produkter fra Maarud, Kims, Sørlandschips, Santa Maria, Eldorado, Rema 1000 og Den lille nøttefabrikken, inngikk i analyseprosjektet. Analysene ble gjennomført i siste halvdel av 2014 og våren 2015.

Sunne oljer fremfor palmeolje

Palmeolje, som inneholder mye mettet fett, er erstattet med solsikkeolje, rapsolje og peanøttolje. Tabellen under viser sammensetningen mellom fett, mettet fett, enumettet fett og flerumettet fett i chips produkter. Til sammenligning viste en undersøkelse gjennomført i 1996 at innholdet av mettet fett i vanlig potetgull var ca 13g/100g. Dette er nå redusert til ca 2-4g/100g.

Ubetydelig med tungmetaller

Mattilsynet overvåker også regelmessig innholdet av tungmetaller i næringsmidler. Tungmetaller er eksempler på miljøgifter som kan gi uønskede effekter i mennesker og dyr. I denne analysen ble chips og salte nøtter analysert for innhold av tungmetallene arsen, kadmium og bly. Resultatet viser at produktene inneholdt betydelig mindre bly og kadmium enn de grenseverdier som er satt for de enkelte matvaregrupper. Foreløpig er det ikke satt grenseverdier for arsen, men resultatene er lavere enn de grenseverdiene som det vurderes å settes for innhold av arsen i ris og risprodukter.

Tungmetaller følger næringskjeden, og tas opp i både planter, dyr og mennesker. Analysene av disse tungmetallene er gjort som en del av kartlegging av nivåene i matvarer på det norske markedet. Mattilsynet sier at det ikke er helsefare knyttet til disse lave nivåene i chips og salte nøtter.

Matvare Fett (g) Mettet fett (g) Transfett (g) Enumettet fett (g) Flerumettet fett (g)
Potetgull Maarud 32 2,55 0 24,4 2,58
Potetchips Kims 31 2,56 0 24,8 2,33
Potetchips Sørlandschips 25 4,02 0 15,5 4,12
Tortillachips Maarud 27 2,45 0 18,3 2,97
Nacho chips Santa Maria 17,9 1,51 0 10,3 4,17

Se Rapport fra Mattilsynet: Næringsstoff- og tungmetallanalyser i chips og salte nøtter 2015