Foto: Thinkstock

Økt blodgjennomstrømning i hjernen av kakao. 

Både norske og utenlandske medier har den siste tiden spredd det glade budskap om at sjokolade kan gjøre deg smart eller er bra for hjernen. Bakgrunnen for påstanden er en studie som ble utført i New York.

I studien lot man litt under 1000 personer utføre en rekke kognitive tester. Alle som var med i studien måtte oppgi hvor mye ofte de spiste sjokolade.
Resultatet viste at de som spiste sjokolade regelmessig scoret bedre på en del av de kognitive testene. Men betyr dette at sjokolade gjør oss smarte?

Ingen klar sammenheng

Et viktig poeng som lett blir oversett, er at man i denne studien bare så på hvor hyppig forsøkspersonene spiste sjokolade, ikke hvor mye de spiste totalt. Om de spiste én rute om gangen eller en hel plate vites altså ikke.

Studien viser heller IKKE – slik mange sikkert skulle ønske – at folk fikk bedre kognitive evner eller hukommelse på grunn av at de spiste sjokolade. Siden sjokoladeinntak og kognitive evner ble undersøkt på samme tidspunkt, er det ikke mulig å si hva som kom først av sjokoladen og kognisjonen. Det er jo mulig at de som spiste sjokolade ofte var spesielle på andre måter, slik at de dermed gjorde det bedre på testene.

Eller kanskje de som hadde dårlig hukommelse spiste mye sjokolade likevel, men glemte å oppgi det?

Resultatene er dessuten vanskelig å tolke ettersom forbruket av sjokolade her bare var selvrapportert. Om de spiste mørk sjokolade, melkesjokolade e.l. ble ikke undersøkt.

De som spiste sjokolade minst én gang i uken spiste også mer av de fleste andre matvarer. Derfor kan man lure på om disse rett og slett bare var flinkere til å svare på spørreskjemaet, eller svarte mer ærlig…? Eller at det var andre matvarer som de spiste mer av som var årsaken til at de scoret bedre på de kognitive testene?

Potensielle mekanismer

Noen studier har vist at inntak av visse komponenter i kakao, slik som flavanoler (en type flavonoider – en gruppe plantekjemikalier i kakaobønner), ga bedre kognitive prestasjoner på kort sikt. Andre studier har ikke klart å påvise en effekt over dager eller uker.

Det er ikke umulig at komponenter i kakao har gunstige effekter som også påvirker den mentale helsa (i tillegg til flavanoler kan det kanskje være koffein mm.). Blant eldre mennesker har man sett økt blodgjennomstrømming i hjernen etter inntak av kakao (i form av drikke) med mye flavanoler, noe som kan tenkes å være bra for hjernen, men mengden flavanoler som ble brukt kan ikke sammenliknes med innholdet i kommersiell sjokolade eller kakao, ettersom alkalisering (for å redusere bitterhet) kan redusere konsentrasjonene.

Mørk sjokolade ikke nødvendigvis best

Hva er bra mat for hjernen?

Den nye studien i Appetite viste altså ikke at sjokolade gjør folk smartere eller gir bedre hukommelse, men den underbygger et behov for større og bedre studier.

Før du løper ut og hamstrer sjokolade, er det verdt å vite at det å spise generelt sunt også er forbundet med bedre kognitiv funksjon i alderdommen. Den såkalte MIND-dietten – som ligner veldig på de norske kostrådene – er for eksempel knyttet til mindre tap av kognitiv funksjon og lavere risiko for Alzheimers.

Artikkelen er hentet fra Erik Arnesens blogg Sunn skepsis.