Foto: Corbis Food Perspectives

En ny studie viser at det kan være en sammenheng mellom lettbrus og hjerte- og karsykdom.

Lettbrus eller sukkerbrus – pest eller kolera?

Det er ikke tvil om at vann er sunnest å drikke, uansett,! Men hva er det beste å drikke når du absolutt vil ha brus? Skal du velge sukker eller kunstig søtstoff? Nye forskningsresultater gjør valget vanskeligere enn før.

Dersom du drikker lettbrus hver dag, kan dette øke risikoen for slag, hjerteinfarkt og død fra hjerte- og karsykdom. Deltakerne som drakk lettbrus daglig hadde 43 prosent økt risiko sammenlignet med dem som ikke drakk lettbrus.

Deltakerne i studien som drakk vanlig brus regelmessig eller som hadde et mer moderat inntak av lettbrus hadde ikke økt risiko.

Om studien

I denne multietniske kohort-studien deltok 2564 kvinner og menn fra den nordlige Manhattan-studien. Gjennomsnittsalderen var 69 år. Forskerne fulgte deltakerne i ti år og registrere hvor ofte deltakerne drakk brus og hvilken type brus og tilfeller av hjerte- og karsykdom. Resultatene ble justert for eksisterende sykdom, for eksempel metabolsk syndrom, diabetes og høyt blodtrykk samt flere andre faktorer som kan spille inn i tolkningen av resultatene.

Ulemper med sukkerholdig brus

Brus med sukker metter svært dårlig og er lett å drikke mye av. Brus som inneholder sukker kan øke energiinntaket ditt og føre til at du får i deg for mer energi enn hva du trenger. Dette kan i sin tur føre til vektoppgang. Hyppig brusdrikking kan dessuten gi syreskader og hull i tennene.

Ikke lenger risikofritt med lettbrus

Lettbrus er førstevalget for mange som vil passe energiinntaket sitt og ikke få i seg for mye sukker. Lettbrus kan også gi syreskader på tennene.

Lettbrus inneholder kunstige søtstoff som vi ikke skal overdrive inntaket av. Likevel, i 2007 konkluderte Vitenskapskomiteen for mattrygghet i en rapport at ”For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig brus/leskedrikk, saft og nektar med vann eller søtet brus/leskedrikk, saft og nektar med søtstoffer.” Dette kan redusere risikoen for overvekt og tannråte.

Dersom du drikker lettbrus daglig kan du likevel løpe en langsiktig helserisiko, skal vi tro resultatene i den nye studien. Det er en potensiell sammenheng mellom daglig lettbrus drikking og negativ effekt på blodårene. De biologiske mekanismene er imidlertid ikke kjent.

Lettbrus et greit valg, men ikke hver dag

Ikke drikk lettbrus eller sukkerbrus daglig. Begge deler kan være potensielt uheldig for helsen. I studien så forskerne derimot ingen sammenheng mellom hjerte- og karsykdom hos dem som drakk lettbrus mellom en gang i måneden og opp til seks ganger i uken. Det var først når det var et daglig inntak ringvirkningene på helsen trådde frem.

Forskerne understreker at dette er en studie med svakheter og at større prospektive studier må til for å bekrefte disse funnene før en kan si hva som er det tryggeste valget; sukkerbrus eller lettbrus.

Kilder
Hannah Gardener, Tatjana Rundek, Matthew Markert, Clinton B. Wright, Mitchell S. V. Elkind, Ralph L. Sacco. Diet Soft Drink Consumption is Associated with an Increased Risk of Vascular Events in the Northern Manhattan Study. Journal of General Internal Medicine, 2012; DOI: 10.1007/s11606-011-1968-2
Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners in soft drinks, ‘saft’ and nectar. Rapport 1: 2007.