Melkeallergi er en allergisk reaksjon mot ett eller flere av proteinene i melk.

Immunforsvaret oppfatter proteinene som fremmede og dette setter i gang en rekke reaksjoner i kroppen som både kan være både ubehagelige og farlige.

Melkeallergi er først og fremst et problem i tidlige barneår. Det er vanlig å vokse av seg denne formen for allergi før skolealder. Man regner at 2-3 % av barn i alderen 0-4 år lider av melkeallergi, ved 7 års alder er forekomsten rundt 0,5 %, og hos voksne er det bare om lag én av 1000 som lider av dette.

Ulike melkeproteiner

Vi finner to hovedtyper av proteiner i melk, nemlig kasein og myse. Kasein kalles også for ostestoff, mens mysen er den delen som blir igjen etter at kaseinet er felt ut under osteproduksjonen. Både myse og kasein inneholder flere undergrupper av proteiner.
Det finnes også andre proteintyper i melk som er bundet til myse- eller kaseinfraksjonene. I myse finner man for eksempel bovint serum albumin, immunoglobuliner, alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin og laktoferrin.

Kroppens misforståtte selvforsvar

Hos personer som er allergiske mot melkeprotein, vil celler i immunforsvaret oppfatte disse proteinene som ”fremmede”. Dermed vil andre celler i immunforsvaret sette i gang produksjon av antistoffer som skal forsvare kroppen mot de ”fremmede” proteinene. Når immunforsvaret skiller ut slike stoffer, vil man kunne få allergiske symptomer slik som kløe og rødhet i huden.

Hva er symptomene?

Symptomene på melkeallergi kan komme fra flere organer. Det er vanlig med reaksjoner fra hud, mage-tarmkanal og luftveiene. Hudsymptomene kan være i form av kløe, rødhet, utslett, eksem og elveblest. Symptomene fra mage og tarm kan være i form av magesmerter, diaré og oppkast. Kløe og utslettlenger opp i fordøyelseskanalen som i munnhulen er også vanlig. Tetthet og pusteproblemer er symptomer fra luftveiene. I de alvorligste tilfellene av allergi vil blodtrykksfall og anafylaktisk sjokk kunne opptre, men dette er heldigvis sjelden når det gjelder melkeallergi.

Melkefri kost

De som ikke tåler melk, må holde seg unna alle meieriprodukter og alle matvarer som inneholder melk. Siden melk og meieriprodukter er våre beste kilder til kalsium, kan det lett bli for lite kalsium for en som ikke tåler melk. De som ikke tåler melk bør derfor ta kalsiumtilskudd eller bruke produkter som er beriket med kalsium slik som for eksempel soyamelk beriket med kalsium.
Melk er ikke bare en god kilde til kalsium, men inneholder også en rekke andre næringsstoffer slik som protein, jod, og flere B-vitaminer. I en norsk undersøkelse blant små barn som ikke tåler melk, har man sett at disse barna fikk i seg mindre næringsstoffer og vokste dårligere enn andre barn. Dette viser at det er spesielt viktig å fokusere på sunn og variert kost for de som ikke tåler melk.