Foto: under5.no

En gjennomsnittsnordmann har et kolesterolnivå på 5,8. Ideelt sett bør det ligge under 5,0.

Mange går rundt med betydelig forhøyet kolesterol uten å være klar over det selv. Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Slik forebygger du hjerteinfarkt

Det er ikke bare kolesterolet, men også mange andre faktorer som påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom. Noen av disse risikofaktorene kan du ikke påvirke selv, slik som arv, kjønn og alder, mens andre er påvirkelige slik som kolesterol, kosthold, fysisk aktivitet, røyking, blodtrykk og overvekt.

Hvert år får 30.000 nordmenn hjerteinfarkt eller slag. WHO anslår at 80 prosent av alle hjerteinfarkt kan forebygges med endringer i levevaner som mer mosjon, bedre kosthold og røykestopp.

Store endringer med sunn mat

Hvis du har høyt kolesterol, kan du redusere kolesterolet med 10-30 % ved hjelp av sunn mat. Undersøkelser viser at 10 % reduksjon av kolesterolet kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom med opptil 20 %. Du har altså mye å hente på å spise sunt.

Les mer om hjertevennlig kost

Flere typer kolesterol

Det er ikke bare mengden kolesterol, men også typen kolesterol du har i blodet som har noe å si for hvor stor risiko du har for å utvikle hjerte- og karsykdom. Det finnes nemlig både et ”godt” og et ”dårlig” kolesterol.

Det gode kolesterolet kalles HDL, og er viktig fordi det hjelper til å frakte fettstoffer bort fra blodet. Det dårlige kolesterolet kalles LDL, og er den typen kolesterol som lettest setter seg fast i blodårene.

Ideelt sett bør du ha mye av det gode og lite av det dårlige kolesterolet. Forholdet mellom disse to, er vel så viktig som den totale mengden kolesterol du har i blodet.

I tillegg har vi en tredje type fettstoff i blodet og i kroppens celler som kalles triglyserider (TG). Et høyt nivå av triglyserider i blodet er også uheldig.

Ta en blodprøve

Hvis du lurer på om du har høyt kolesterol, kan det være en ide å be fastlegen om å ta en blodprøve. Dette gjelder ikke minst deg som har hjerte- og karsykdom i din nærmeste familie. Hvis du allerede har sjekket kolesterolet, kan du sammenlikne blodprøvesvaret med referanseverdiene nedenfor.

Type kolesterol Alder/kjønn Referanseverdier
S-kolesterol 18-29
30-49
> 50
2,9-6,1 mmol/L
3,3-6,9 mmol/L
3,9-7,8 mmol/L
S-HDL-kolesterol Kvinner
Menn
1,0-2,7 mmol/L
0,8-2,1 mmol/L
S-LDL-kolesterol 18-29
30-49
> 50
1,2-4,3 mmol/L
1,4-4,7 mmol/L
2,0-5,3 mmol/L
S-Triglyserider > 18 0,45-2,5 mmol/L
Kilde: unilabs.no/Fagomrader/Unilabs-Laboratoriemedisin/Referanseverdier/