Foto: Thinkstock

Bedre helse og livskvalitet med omega-3.

Forskning viser at tilskudd av omega-3 kan gi oss bedre helse og redusert risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer.

Det er også mye som tyder på at tilskudd av omega- 3 (EPA og DHA), kan være svært gunstig for de som har kreft.

Kanskje er det også slik at tilskudd av omega-3 kan redusere risikoen for å få kreft.

Bedre effekt av kreftbehandlingen

Mange som har kreft må gjennom omfattende behandling i form av operasjoner, stråling og/eller cellegift. En del forskning tyder på at et tilskudd på 2-3 g EPA + DHA kan gi bedre effekt av en cellegiftbehandling, og kan dessuten redusere bivirkninger.

Noen studier tyder på at tilskudd av omega-3 ikke bare gjør at kreftpasienter tåler cellegiften bedre, men at det også øker sjansen for å overleve kreftsykdommen.

Bedre appetitt og livskvalitet

Forskning tyder også på at kreftpasienter kan få bedre livskvalitet med omega-3 tilskudd.

En studie publisert av Elia et al i 2006 konkluderer med at lungekreftpasienter som fikk tilskudd av EPA og DHA fikk bedre appetitt, høyere energiinntak, høyere kroppsvekt, og bedre livskvalitet. Flere studier viser liknende resultater.

Høyere vekt med omega-3

Mange som har kreft går ned i vekt. Dette kan skyldes at inntaket av energi og næringsstoffer er lavt som følge av kvalme, tretthet, bekymring, dårlig appetitt mm, at opptaket av næringsstoffer ikke er tilstrekkelig, for eksempel ved oppkast og diaré, og kreftsykdommen i seg selv som kan føre til kakeksi.

Kakeksi (utmattelse/kraftløshet), er en tilstand som er forårsaket av endret stoffskifte på grunn av kreftsykdommen. Kakeksi kjennetegnes blant annet ved dårlig matlyst, kraftløshet og muskel- og vekttap, og fører til at kreftpasienter taper mer muskelmasse enn andre som opplever
vekttap.

En del forskning kan tyde på at tilskudd av omega-3 kan bremse kakeksi hos kreftpasienter. Undersøkelser viser at kreftpasienter som får tilskudd av omega-3 veier mer og har større muskelmasse enn de som ikke tar tilskudd.

Dette er viktige resultater ettersom man vet at redusert vekt og muskelmasse gjør at pasienten takler kreftsykdommen dårligere, og reduserer sjansen for å bli frisk fra kreftsykdommen.

Kilder; 
Omega-3 fatty acids in Cancer, Laviano et al, http://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/pages/default.aspx
Marine polyunsaturated fatty acids and cancer therapy, British Journal of Cancer (2013) 108, 486–492 | doi: 10.1038/bjc.2012.586