Foto: Thinkstock

Slutter å puste om natten.

Bølgen av overvekt og fedme i befolkningen har ført til betydelig økning av lidelsen obstruktiv søvnapné syndrom (ofte forkortet OSA).

Søvnapné er en en sykdom med mange symptomer. Det som skiller sykdommen fra ufarlige snorkelyder under søvnen, er at den som lider av søvnapné slutter å puste opptil flere ganger i timen.
Snorkelydene er dessuten høylydte, og den som snorker blir trøtt og uopplagt på dagtid.

Mellom 2-4 prosent av den voksne befolkningen lider av søvnapné. Undersøkelser viser at 80 pst av disse ikke er diagnostisert.

Rammer flest menn, men mange kvinner også

Lidelsen forbindes vanligvis med overvektige, middelaldrende menn, men faktum er at en ca en tredjedel av pasientene er kvinner.

Andelen kvinner med søvnapné øker etter passert overgangsalder. Dette kan skyldes at redusert produksjon av østrogen gir en annen og mer "mannlig" fettfordeling. Mange kvinner legger også på seg i forbindelse med klimakteriet.

Tas ikke nok på alvor

– Selv om det er tydelig sammenheng mellom overvekt og søvnapné, kan også normalvektige utvikle syndromet, sier dr Fedon Lindberg som jobber med overvekt og søvnapné på si klinikk. Han fortsetter: - Dessverre er søvnapné en lidelse som ikke tas på alvor.

Snorking blir lett både latterliggjort og bagatellisert. Men hvis snorkingen skyldes søvnapné, er det langt mer alvorlig enn at det forstyrrer nattesøvnen til sengepartneren.

Kan få alvorlige konsekvenser

– En ubehandlet søvnapné er en tilstand som kan få er rekke alvorlige konsekvenser både av medisinsk og psykologisk karakter. De som er rammet av søvnapné kan kjenne seg uopplagt og tappet for energi på dagtid, og det kan også gå ut over både humør og kognitive ferdigheter som hukommelse og konsentrasjon.

– For dem som er hardest rammet, og har langvarig pustestans, kan mangel på oksygen føre til hjerneskade. Det er også vanlig å utvikle hjerte- og karsykdommer som følge av den belastningen pustestans er for kroppen og lengre pustestans kan trigge en livstruende hjerterytmeforstyrrelse (ventrikkelarrytmi) som er som regel dødelig.

Viktig med utredning

Dersom du har mistanke om at du selv, eller din partner, lider av søvnapné, anbefaler dr Lindberg å få det utredet så snart som mulig. Dessverre er det milelange ventelister ved søvnlaboratoriene på offentlige sykehus.

Løsningen kan derfor være å investere i utredning ved en privat klinikk, hvor man kan låne et apparat som registrerer søvnen hjemme.

Er det først fastslått at problemet er søvnapné, og ikke bare snorking, går det mye raskere å få behandling ved et sykehus. I de fleste tilfeller betyr dette å få tilpasset en pustemaskin. Noen trenger operasjon og ellers er vektreduksjon den beste medisin for overvektige med søvnapné.

- Man blir et nytt menneske når man får hjelp for søvnapné, forsikrer dr Lindberg. De som lider av søvnapné kommer sjelden ned i den såkalte REM-søvnen, som er helt vesentlig for restitusjon. Å få skikkelig nattesøvn gjør det også enklere å ta opp kampen mot overvekten.

Artikkelen ble første gang trykket i bladet TARA