Foto: Morguefile, capati garbor

Barn kan få i seg for mye muggsoppgifter fra brød og korn.

En ny rapport lagt frem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), viser at det er et økende nivå av muggsoppgifter i norsk korn. Dette er bekymringsverdig fordi disse giftstoffene kan være skadelige for både mennesker og dyr.

Helseskadelige giftstoffer

Soppgifter, også kalt mykotoksiner, er giftstoffer som produseres av noen typer muggsopper. Noen av disse giftstoffene produseres i kornet når kornet står på åkeren, andre produseres først når kornet lagres. Det er særlig soppgiftene som dannes når kornet står på åkeren, som er et problem i Norge.

Undersøkelser på griser viser at et høyt inntak av soppgifter fra korn har en negativ effekt på helsen i form av nedsatt matinntak, vekstreduksjon, nedsatt reproduksjonsevne og svekket immunforsvar.

Slike negative effekter på forsøksdyr er en indikasjon på at høyt inntak av soppgifter også kan være skadelig for mennesker.

Barn kan få i seg for mye giftstoffer

I følge beregninger gjort av VKM, får norske barn i seg for mye av soppgiften deoksynivalenol (DON) gjennom brød og grøt. Små barn har et mindre variert kosthold enn voksne. Dette kombinert med lav kroppsvekt gjør dem ekstra sårbare. Det er det totale inntaket av kornprodukter som gjør at barna kan få i seg for mye, ikke at enkeltprodukter har for høye nivåer av muggsoppgifter.

Tolerabelt daglig inntak

Grensen for hvor store mengder av enkelte stoffer som anses som trygt å få i seg, kalles for "tolerabelt inntak".

Tolerabelt daglig inntak (TDI) er den mengden man kan få i seg av et stoff daglig gjennom et helt liv uten at det antas å gi helseskade.

Denne grensen er satt med store marginer, så selv om barn får i seg mer giftstoffer fra korn enn hva som er satt som tolerabelt inntak for disse giftstoffene, er det likevel såpass store marginer at dette ikke behøver å ha noen negativ effekt på helsen.

Det er altså ingen fare for akutt helseskade hvis man spiser kornprodukter som inneholder for mye soppgifter. Men, et langvarig inntak kan gi grunn til bekymring i følge Gunnar Sundstøl Eriksen, medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Helsedirektoratet fastholder sine kostråd

Til tross for VKM´s funn av for store mengder soppgifter i norske kornprodukter, mener Helsedirektoratet at det likevel ikke er grunnlag for å endre de norske kostrådene der kornprodukter har en helt sentral rolle i Helsedirektoratets kostråd til både barn og voksne

- Korn og grove kornprodukter er en svært viktig kilde til energi og viktige næringsstoffer som riktige karbohydrater, fiber, jern, B-vitaminer og antioksidanter, sier fungerende divisjonsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet. - Vi anbefaler et variert kosthold med mye grove kornprodukter, grønnsaker og frukt.

- De gunstige helseeffektene av grove kornprodukter finner vi til tross for at det dessverre også finnes uheldige stoffer i disse matvarene. Ved å sikre god ernæringsstatus og et høyt inntak av antioksidanter fra kornprodukter, grønnsaker og frukt, beskytter vi cellene i kroppen mot forurensinger og andre skadelige stoffer i maten vi spiser.

Kilder:
Matportalen.no
VKM.no