Forskere slår hull på myte og avslører en supersmart funksjon i kroppen som forhindrer uttørring ved høyt saltinntak.

At salt mat får deg til å drikke mer fordi du blir dehydrert er trolig en myte. Nå viser ny forskning at dette trolig er helt motsatt. Den gjengse oppfatning har vært at når vi spiser salt mat så drikker vi mer på grunn av tørst – faktisk drikker vi mindre.

Tyske og amerikanske forskere har nemlig gjennomført en simulert reise til planeten Mars. Astronautene som spiste mer salt beholdt mer vann i kroppen og ble ikke tørstere. Derimot drakk de mindre og klagde over at de følte seg sultne.

Normalt skulle en tenke seg at salt drar vann ut av kroppen ettersom salt binder vann. Men siden det er viktig å bevare væskebalansen i kroppen ved inntak av salt, så har kroppen en smart mekanisme i nyrene som sørger for at vannet sendes tilbake i stedet for ut av kroppen. Dette motvirker dehydrering, men øker samtidig kroppens energibehov.

Hva har salt mat med romfart å gjøre?

På en reise fra jorden til mars, så vil det være viktig å bevare vann og ha kontroll på væskebalansen i kroppen. Dessuten er en simulert romreise et perfekt forskningsmiljø når en skal se på inntaket av salt og hva som skjer med kroppen.

Ti frivillige menn ble sperret inne i et liksomromskip og tok to simulerte Mars-turer. Første gruppe hadde en reise på 105 dager, mens andre gruppe tilbrakte 520 dager i ”romskipet”. Kostholdet deres var helt likt, men de fikk tre ulike saltnivåer i maten fordelt på tre ulike perioder:

  • 12 gram salt om dagen (om lag to teskjeer)
  • 9 gram salt om dagen (dette tilsvarer omtrent det norske gjennomsnittinntaket)
  • 6 gram salt om dagen (om lag en teskje)

Mer salt i maten reduserte væskeinntaket

Det som gjør denne studien så interessant er at saltinntaket og væskebalansen ble studert over en svært lang periode i motsetning til andre studier som har vært mer av kortvarig art.

Forskerne så at deltagerne som fikk mest salt faktisk ikke drakk mindre, til tross for at de hadde fri tilgang til drikke. Altså dersom du jevnt over spiser mye salt, så vil du trolig drikke mindre. Samtidig vil kroppen ha et høyere vanninnhold enn ved et lavere saltinntak over lang tid.

Undersøkelser på mus avslører smart mekanisme

Årsaken til at vanninnholdet i kroppen økte ved høyt saltinntak, fant forskerne ut undersøkelser på mus. Her så de at urinstoffet urea kan opphopes i nyrene og der kan det binde vann slik at det ikke skilles ut i urinen men heller tas tilbake av kroppen. Dette vil i sin tur bevarer væskebalansen i kroppen og motvirke dehydrering. Smart ikke sant?

Urea er en nitrogenholdig forbindelse som dannes i lever som kroppen blant annet ved nedbrytning av protein, for eksempel fra muskelprotein og protein fra maten. Urea er en forbindelse som sørger for at kroppen kan kvitte seg med ekstra nitrogen.

Kroppen trenger ekstra energi for å skille ut saltet

Ureaproduksjon er energikrevende. Et langvarig høyt saltinntak fører til at kroppen trenger ekstra energi til å produsere mer urea. Dette kan føre til reduksjon i muskelmasse, med mindre det kompenseres gjennom et økt energiinntak fra kosten.

Blir vi sulten av salt?

Så vil fremtidig forskning forhåpentlig vise oss hvor mye energiinntaket faktisk øker med økt saltinntak og om en reduksjon i saltinntak faktisk kan føre til av vi spiser mindre.

Forskerne bak studiene, mener at salt kan føre til endringer i energistoffskiftet som kan påvirke risikoen for diabetes, beinskjørhet, hjerte- og karsykdom og nevrovaskulære sykdommer.

Det skal også legges til at astronautene var menn i sin beste alder og at vi umiddelbart ikke kan si at dette gjelder for begge kjønn eller alle aldersgrupper.

Kilder:
  • Kitada K, Daub S, Zhang Y, Klein JD, Nakano D, Pedchenko T, Lantier L, LaRocque LM, Marton A, Neubert P, Schröder A, Rakova N, Jantsch J, Dikalova AE, Dikalov SI, Harrison DG, Müller DN, Nishiyama A, Rauh M, Harris RC, Luft FC, Wassermann DH, Sands JM, Titze J. High salt intake reprioritizes osmolyte and energy metabolism for body fluid conservation. J Clin Invest. 2017 Apr 17. pii: 88532. doi: 10.1172/JCI88532.
  • Rakova N, Kitada K, Lerchl K, Dahlmann A, Birukov A, Daub S, Kopp C, Pedchenko T, Zhang Y, Beck L, Johannes B, Marton A, Müller DN, Rauh M, Luft FC, Titze J. Increased salt consumption induces body water conservation and decreases fluid intake. J Clin Invest. 2017 Apr 17. pii: 88530. doi: 10.1172/JCI88530.
  • Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association. "Mission control: Salty diet makes you hungry, not thirsty: New studies show that salty food diminishes thirst while increasing hunger, due to a higher need for energy." ScienceDaily. ScienceDaily, 17 April 2017.
  • Urea. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 22. april 2017 fra https://snl.no/urea.