Foto: Flickr/lindaaslund

2,8 millioner årlige krefttilfeller er unødvendige.

Vi har en "once-in-a-generation" sjanse til å redusere den globale byrden av livsstilssykdommer og forhindre en global helsemessig katastrofe.

Dette var budskapet til World Cancer Research Fund International på dagens pressekonferanse som ble holdt i anledning FNs toppmøte om ikke-smittsomme sykdommer.

Antallet krefttilfeller har økt med 20 % det siste tiåret. Vi vet at fysisk aktivitet, kosthold og kroppsvekt er knyttet til kreftrisiko. Livsstilsendring kan i seg selv forebygge innen 2,8 millioner av verdens krefttilfeller årlig, i følge WCRF.

Fire sykdommer er vår tids største helseutfordring

Livsstilssykdommer som kreft, diabetes, hjerte- og karsykdom og luftveissykdommer er ikke bare et vestlig problem, men også et problem som  rammer utviklingsland og personer med lavere sosioøkonomisk status.  Disse ikke-smittbare sykdommene er vår tids største helseutfordring, i motsetning til tidligere da infeksjonssykdommer og underernæring var de største helseproblemene.

Forekomsten av dagens livsstilssykdommer er sterkt økende, og omtales av WCRF som en epidemi som nærmer seg en katastrofe. Paradokset er at vi vet mye om hvordan vi skal forebygge disse sykdommene.

Ber myndighetene ta problemet på alvor

WCRF er bekymret for at problemet ikke blir tatt alvorlig nok verken globalt eller nasjonalt. WCRF oppfordrer myndighetene i hele verden til å vise sitt engasjement på FNs toppmøte senere denne måneden. 

Dersom FNs toppmøte om ikke-smittsomme sykdommer ikke fører til en global endring, kan vi i fremtiden se tilbake på det once-in-a-generation-møtet som en tapt sjanse til å få kontroll på den voksende bølgen av livsstilsrelaterte sykdommer, sier talsmenn for WCRF. 

Folk flest vet ikke nok

Hver dag får noen diagnosen kreft. Mange er ikke klar over at risikofaktorer som alkohol og fedme kan påvirke kreftrisikoen. Samfunnet vårt fungerer slik at det tar motet fra dem som ønsker å legge om til sunnere vaner. Vi blir påvirker av alt fra TV-reklame til matvarepriser, fortalte professor Martin Wiseman, medisinsk og vitenskapelig rådgiver for WCRF.

Dr. Kate Allen, Direktør for vitenskap og kommunikasjon i WCRF, sa følgende ”Vi tror at kreft og andre sykdommer som hjertesykdom og diabetes i stor grad er et problem i utviklede land. Men, selv i fattige land ser vi en økende forekomst av fedme  ettersom folk spiser mer prosessert mat og blir mer inaktive.

WCRF oppfordret på pressemøtet sitt i dag at journalister må bære budskapet videre til folk flest og la dem forstå hvor viktig dette er.

Kilde: WCRF International Press Conference: UN Summit on Non-Communicable Diseases http://www.wcrf.org/live/