Foto: morguefile.com/earl53

Nok en grunn til å ta tran?

En studie fra Universitetet i København, tyder på at vitamin D kan ha en viktig rolle for mannens fruktbarhet.

I studien som omfattet 300 fruktbare menn, så man en klar sammenheng mellom andelen bevegelige sædceller og hvor mye vitamin D mennene hadde i blodet.

Flere årsaker til barnløshet

Rundt 25 % av tilfellene der par forsøker å få barn uten å lykkes, skyldes dårlig sædkvalitet og andre faktorer hos mannen. Hvorfor noen menn har lavere sædkvalitet enn andre er uvisst, men forskere tror det kan skyldes både miljø, alder, livsstil og kosthold.

Lite vitamin D gir langsom sæd.

Undersøkelser blant dyr, viser at et underskudd på vitamin D både fører til et lavere antall sædceller, og sædceller som beveger seg dårligere. Dette kan gå utover fruktbarheten.

I en ny dansk studie, så man at menn som hadde et høyt nivå av vitamin D i blodet, hadde en betydelig bedre motilitet i sædcellene enn menn som hadde et underskudd på dette vitaminet.

Viktig for fruktbarheten

Dr Jensen, en av forskerne bak undersøkelsen påpeker at disse funnene alene ikke er nok til å avgjøre om et tilskudd av vitamin D kan forbedre sædkvaliteten hos normale eller infertile menn. Men, mye tyder på at vitamin D er viktig for den mannlige reproduksjonsevne.

Tilskudd av antioksidanter

Det er ikke bare vitamin D som kan ha noe å si for mannens fruktbarhet. Flere andre undersøkelser tyder på at antioksidanter som vitamin C, E og betakaroten, og andre næringsstoffer som folat og sink er viktig for normal sædkvalitet og reproduksjon.

Usikkert om tilskudd hjelper

Til tross for at antioksidanter, vitaminer og mineraler ser ut til å ha en betydning for mannens fruktbarhet, er det foreløpig ikke dokumentert at tilskudd av disse næringsstoffene vil øke reproduksjonsevnen.

I noen undersøkelser har man sett at et tilskudd av vitamin E, folsyre eller sink kan øke fruktbarheten, men andre undersøkelser finner ingen effekt av slike tilskudd.

Mat og tilskudd

En undersøkelse fra 2004 tyder på at menn som får i seg ekstra mye antioksidanter gjennom mat og tilskudd, har flere sædceller og bedre sædkvalitet enn andre.
På bakgrunn av dette, konkluderte forskerne med at et sunt kosthold kombinert med tilskudd av vitaminer og mineraler, er en billig og sikker måte å forbedre sædkvalitet og fruktbarheten på. 

Sunne vaner

Til tross for at det må mer forskning til, er det mye som tyder på at menn som ønsker seg barn bør passe på å få i seg nok vitamin D. Dette gjør de enkelt ved å spise fet fisk noen ganger i uken, og/eller ta en skje tran hver dag.

Ettersom forskning også tyder på at andre vitaminer, mineraler og antioksidanter også er viktig for fruktbarheten, er det lurt å ha et sunt og variert kosthold rikt på frukt, bær grønnsaker og helkorn som dekker behovet for disse næringsstoffene.

Kilder:
Vitamin D is positively associated with sperm motility and increases intracellular calcium in human spermatozoa. Blomberg Jensen1,*, Poul J. Bjerrum2, Torben E. Jessen2, John E. Nielsen1, Ulla N. Joensen1, Inge A. Olesen1, Jørgen H. Petersen3, Anders Juul1, Steen Dissing4 and Niels Jørgensen1. Hum. Reprod. (2011) 26 (6): 1307-1317.
Antioxidant intake is associated with semen quality in healthy men. B. Eskenazi1,4, S.A. Kidd1, A.R. Marks1, E. Sloter2,3, G. Block1 and A.J. Wyrobek2Hum. Reprod. (April 2005) 20 (4): 1006-1012.