Foto: Thinkstock

Innen 2018 skal saltinntaket i Norge reduseres med 15 prosent.

Denne uken ble det signert en historisk avtale som formaliserer samarbeid på tvers av norske myndigheter, organisasjoner og næringsliv.

Mye salt øker risiko for hjerte- og karsykdom

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. For mye salt fører til økt blodtrykk, og økt blodtrykk øker risikoen for hjerte-/karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Derfor bør du spise mindre salt

Helsedirektoratet lanserte i juni 2014 sin tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen. Ett av tiltakene i planen er «Saltpartnerskapet», et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene.

Mål for ”Saltpartnerskapet”

To av hovedmålene for partnerskapet er:

  1. Øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse
  2. Redusere mengden salt i bearbeidet mat

I tillegg er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver.

70–80 prosent av saltet kommer fra bearbeidet mat

Kun 10 prosent av saltet vi får i oss kommer fra det vi tilsetter selv. Ferske råvarer står også for om lag 10 prosent.

En reduksjon i saltbruken hjemme hos den enkelte forbruker vil ha positive effekter, særlig fordi behovet for salt smak er tillært, og følgelig noe man kan venne seg av med.

Men de store effektene oppnås ikke ved at hver enkelt kniper på saltet på egget.

70–80 prosent av saltinntaket kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder.

Likeverdige i saltpartnerskapet

Partene i Saltpartnerskapet har lenge jobbet for saltreduksjon, men med hver sine utgangspunkt. Helsemyndighetene vil ha reduksjon i sykdom og for tidlig død. Forbrukerne vil ha mat som smaker bra og som gjerne er bra for helsa – men ikke alltid. Produsenter og forhandlere har ikke levegrunnlag om ikke kundene kjøper produktene deres. Og slik skal alle jobbe for et redusert saltinntak: 

  • Matindustrien og serveringsbransjen kan ta ansvar for å redusere saltinnholdet i produktene, ikke det faktiske saltinntaket i befolkningen.
  • Nærings og bransjeorganisasjonene vil oppfordre medlemmene til deltakelse i saltpartnerskapet.
  • Forbrukerorganisasjoner vil bidra med informasjons- og opplysningsarbeid og gi innspill til arbeidet i partnerskapet for å ivareta sine medlemmers interesser.
  • Myndighetene må gjennom kampanjer påvirke forbrukerholdninger: Det må skapes bevissthet om saltets betydning for helsen og etterspørsel etter produkter med mindre salt.

Saltreduksjon må skje gradvis for å venne forbrukeren til mindre saltsmak og forhindre overgang til andre merker/importprodukter med høyere saltinnhold.

Les mer: Helsedirektoratet.no/nyheter