Foto: Thinkstock

Gode råd, men vanskelig å gjennomføre?

Det dukker stadig opp nye kostråd og trenddietter som ofte får langt mer fokus og positiv oppmerksomhet enn kostrådene til Helsedirektoratet som av mange oppfattes som både kjedelige og trauste.

Det er dessuten en del som mener at kostrådene er for lite spisset, og ikke tar tar hensyn til at vi har forskjellige gener og helse, og dermed ulike behov når det kommer til mat og næringsstoffer.

Les også: Smart fett - Grovkarbo

Kostråd bygget på vitenskap

De som står bak en del av trenddiettene påstår også at kostrådene til Helsedirektoratet er gammeldagse og bygger mer på "det vi alltid har gjort", enn hva nyere forskning sier. Akkurat dette stemmer nok ikke.

Anbefalingene bygger på en gjennomgang av en enorm mengde forskning som har blitt gjort på sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse. På bakgrunn av all denne forskningen der man har sett på sammenhengen mellom kosthold og helse, gir Helsedirektoratet oss anbefalinger om hvordan vi bør spise og hva vi bør få i oss av energi og næringsstoffer, og hvor aktive vi bør være.
Helsedirektoratets anbefalinger er i tråd med anbefalinger utgitt av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratets anbefalinger revideres jevnlig og omfatter:

Det er viktig å være klar over at anbefalingene gjelder for folk flest, ikke ved sykdom der behovet for energi, væske og næringsstoffer kan være påvirket av sykdommen.

Viktig med konkrete råd om matvarer

For folk flest vil anbefalingene om hvor mye de bør få i seg av energiivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler i gram, være mindre matnyttig enn de generelle kostrådene. Dette er en av grunnene til at norske og utenlandske myndigheter har blitt mer bevisste på å gi råd om hva slags mat vi bør spise, ikke hvor mange gram karbohydrater, fett og proteiner vi bør få i oss.

Men, selv om de generelle kostrådene sier noe om hva slags mat vi bør spise, hvor enkelt er det egentlig å få til i praksis? I de kommende ukene skal Bramat.no gå gjennom  hvert kostråd, hvor enkle de er å følge i praksis, og forskningen bak.