Foto: Thinkstock

Mindre hjerte- og karsykdommer blant vegetarianere. 

Stadig flere er opptatt av kostholdet sitt, hvor maten deres kommer fra, og hvilke konsekvenser kostholdet deres har for dyr, klima, miljø, ressurser og egen helse.Flere og flere får øynene opp for fordeler ved å gå over til et vegansk– og vegetarisk kosthold. Er det trygt å si nei takk til kjøtt og gå over til 100 % plantebasert kost?

Vegetariske kosthold er mangfoldige

Motivene for å utelukke animalske produkter fra kostholdet er flere, og kan i hovedsak deles i følgende kategorier: kulturelle, religiøse/filosofiske, etiske/moralske, økonomiske/ressursmessige og helsemessige. Det er ikke bare motivene som skiller vegetarianere, men også type vegetarkost de spiser. Ifølge The American Dietetic Association defineres vegetarianer som en person som ikke spiser kjøtt (inkludert fugl) og sjømat samt produkter som inneholder disse (2).

Videre inndeles vegetarkoster vanligvis i tre hovedtyper med utgangspunkt i hva som inkluderes fra dyreriket:

  1. Vegansk: Inkluderer kun plantebasert mat
  2. Laktovegetarisk: Som vegansk, men inkluderer melkeprodukter
  3. Lakto-ovo-vegetarisk: Som laktovegetarisk, men inkluderer egg

Det er også store variasjoner i kostholdsmønstre innad i de ulike vegetargruppene. Noen vegetarianere og veganere vil for eksempel også unngå animalske produkter som gelatin, honning, oster med animalsk løpe, myse, e-stoffer med animalsk opprinnelse og vin hvor animalske produkter er benyttet under produksjonen.

Helsekonsekvenser av vegankoster

Vegetariske og veganske koster kan bidra til både fordeler og ulemper avhengig av hvordan kosten er satt sammen i forhold til individuelle ernæringsbehov. Velkombinerte vegetariske koster (inkludert veganske) er helsefremmende, adekvate ernæringsmessig, og kan bidra til helsefordeler både i forebygging og behandling av diverse sykdommer. The American Dietetic Association anerkjenner godt planlagte vegetariske koster som velegnede gjennom alle livets faser, inkludert gravide, ammende mødre, spedbarn, barn og unge, og idrettsutøvere (2).

Vegankoster og helsefordeler
Vegetariske koster assosieres ofte med en rekke helsefordeler som lavere serum kolesterol, lavere blodtrykk, lavere risiko for hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes og ulike typer kreft (2–4). Veganere med velkombinerte kosthold som spiser mer frukt, grønnsaker, flerumettet fett, og mindre mettet fett, kolesterol, alkohol sammenliknet med den øvrige befolkningen ser også ut til å leve lenger (5).

Kroppsmasseindeks (KMI) og vekt

En vegansk kost garanterer ikke at du vil bli slank , men veganere har mindre tendens til å være overvektige. Noen, men ikke alle, studier rapporterer at vegetarianere veier mindre enn omnivore (altetere) og forskjellen er størst sammenliknet med veganere (4,6).

Årsaken til høyere BMI hos omnivore sammenliknet med vegetarianere ser ut til å være høyere kjøtt- og proteininntak og lavere fiberinntak i EPIC studien (7,8). Inklusjon av mer plantebasert og mindre animalsk mat kan være gunstig ved vektreduksjon (9).

Hjerte- og karsykdommer og diabetes

I studier hvor vegetarianere ser ut til å være i lavere risiko for hjertesykdom, er veganere og lakto-ovo vegetarianere gruppert sammen. Resultatene fra EPIC-Oxford studien viser at vegetarianere hadde 30 % lavere risiko for å få iskemisk hjertesykdom sammenliknet med ikke-vegetarianere (10). Data fra AHS-2 studien viser at veganske menn (men ikke kvinner) hadde lavere risiko for å dø av hjertesykdom sammenliknet med lakto-ovo-vegetarianere og omnivore (5). Det er behov for mer forskning innen vegansk ernæring. Både kostvaner og markører for sykdomsrisiko blant vegetarianere (inkludert veganere) tyder på at denne måten å spise på beskytter mot hjertesykdom (11).

Veganere hadde lavere total- og LDL kolesterol sammenliknet med omnivore i både EPIC-Oxford og AHS-2 studien (12,13). Studier viser at veganere også har lavere prevalens av høyt blodtrykk sammenliknet med andre vegetarianere og omnivore (14,15). Sammenheng mellom vegetarkoster og redusert risiko for blodtrykk er kompleks grunnet innvirkning av flere ulike kost- og livsstilsfaktorer.

I en prospektiv studie av syvendedags adventister hadde veganere 60% lavere risiko for å utvikle type 2 diabetes sammenliknet med ikke-vegetarianere (16). Flere faktorer ser ut til å spille beskyttende rolle, blant annet: inntak av frukt og grønnsaker, lav glykemisk belastning, høyt inntak av fiber, helkorn og belgfrukter, og lavere inntak av rødt og bearbeidet kjøtt (17), og egg (18).

Vegetariske og veganske koster har også vist seg å ha bedre effekt enn den tradisjonelle kostbehandlingen i behandling av pasienter med diabetes og hjerte-og karsykdommer og for vektreduksjon (19–21). For eksempel fant Ornish og medarbeidere at man ved bruk av et vegetarisk kosthold basert på frukt, grønnsaker, helkorn og belgvekster og med 10% av kaloriene fra fett, sammen med trening, røykeslutt, stressmestring og gruppemøter, kan reversere åreforkalkning, og at man kan redusere anginafrekvensen med 91% sammenlignet med en 165% økning i anginafrekvensen hos kontrollgruppen som var randomisert til et mer tradisjonelt kosthold etter ett års oppfølging (22). Selv etter 5 års oppfølging var det en 60% reduksjon i frekvensen av hjerteinfarkt og sykehusinnleggelser (23).

Kreft

Det finnes veldig lite data på veganere når det gjelder kreft. I AHS-2 studien fant man en 16% lavere total kreftrisiko hos veganere sammenlignet med ikke-vegetarianere, men reduksjonen i total kreftrisiko var større for menn enn for kvinner (24). I en kombinert analyse av "the Oxford Vegetarian Study" og EPIC-Oxford studien fant man en 12% lavere total kreftrisiko hos vegetarianere sammenlignet med kjøttetere, men data vedrørende veganere var ikke presentert (25). Veganere kan ha lavere risiko for å utvikle ulike kreftformer (4), blant annet på grunn av betydelig inntak av belgfrukter (26), fiber (27), frukt og grønnsaker (28) og ulike fytokjemikalier samt fravær av rødt og bearbeidet kjøtt (29).

Ernæringsmessige konsekvenser av vegankoster

Med unntak av vitamin B12 og vitamin D er det mulig å dekke behovet for alle næringsstoffer gjennom vegetabilske matvarer. For å oppnå et fullverdig vegansk kosthold er det viktig med tilstrekkelig kunnskap om hva som bør inngå i et slikt kosthold. Tilgjengeligheten av næringsrike veganske matvarer er også en viktig faktor, og den kan variere veldig avhengig av hvor i landet man bor.

Les også: Nok protein som vegetarianer?

Artikkelen er et utdrag av artikkelen "Helsefordeler og utfordringer ved vegankosten" skrevet for Norsk tidsskrift for ernæring.

Kilder: 
1. Fakta og statistikk om vegetarisme og veganisme i Norge | Norsk Vegetarforening [Internet]. [cited 2014 Jan 31]. Available from: http://veg-veg.no/toppsaker/statistikk
2. Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009;109:1266–82.
3. Key TJ, Davey GK, Appleby PN. Health benefits of a vegetarian diet. Proc Nutr Soc. 1999;58:271–5.
4. Craig WJ. Health effects of vegan diets. Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1627S–1633S.
5. Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, Jaceldo-Siegl K, Fan J, Knutsen S, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med. 2013;173:1230–8.
6. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32:791–6.
7. Spencer EA, Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Diet and body mass index in 38000 EPIC-Oxford meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(6):728–34.
8. Vergnaud A-C, Norat T, Romaguera D, Mouw T, May AM, Travier N, et al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):398–407.
9. Newby PK, Tucker KL, Wolk A. Risk of overweight and obesity among semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women. Am J Clin Nutr. 2005;81:1267–74.
10. Crowe FL, Appleby PN, Travis RC, Key TJ. Risk of ischaemic heart disease among British vegetarians and non-vegetarians: results from the EPIC-Oxford cohort study. Proceedings of the Nutrition Society. 2012.
11. Szeto YT, Kwok TCY, Benzie IFF. Effects of a long-term vegetarian diet on biomarkers of antioxidant status and cardiovascular disease risk. Nutrition. 2004;20:863–6.
12. Appleby PN, Thorogood M, Mann JI, Key TJ. The Oxford Vegetarian Study: an overview. Am J Clin Nutr. 1999;70:525S–531S.
13. Bradbury KE, Crowe FL, Appleby PN, Schmidt J a, Travis RC, Key TJ. Serum concentrations of cholesterol, apolipoprotein A-I and apolipoprotein B in a total of 1694 meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Eur J Clin Nutr. Nature Publishing Group; 2013;(April):1–6.
14. Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Hypertension and blood pressure among meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans in EPIC-Oxford. Public Health Nutr. 2002;5(5):645–54.
15. Pettersen BJ, Anousheh R, Fan J, Jaceldo-Siegl K, Fraser GE. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutrition. 2012. p. 1909–16.
16. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2011.
17. Aune D, Ursin G, Veierød MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009 Nov;52(11):2277–87.
18. Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146–59.
19. Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, et al. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1588S–1596S.
20. Trapp CB, Barnard ND. Usefulness of vegetarian and vegan diets for treating type 2 diabetes. Curr Diab Rep. 2010;10:152–8.
21. Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, Neskudla T, et al. Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011;28:549–59.
22. Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990 Jul 21;336(8708):129–33.
23. Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, Brown SE, Gould KL, Merritt TA, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA. 1998 Dec 16;280(23):2001–7.
24. Tantamango-Bartley Y, Jaceldo-Siegl K, Fan J, Fraser G. Vegetarian diets and the incidence of cancer in a low-risk population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013;22:286–94.
25. Key TJ, Appleby PN, Spencer EA, Travis RC, Allen NE, Thorogood M, et al. Cancer incidence in British vegetarians. Br J Cancer. 2009 Jul 7;101(1):192–7.
26. Aune D, De Stefani E, Ronco A, Boffetta P, Deneo-Pellegrini H, Acosta G, et al. Legume intake and the risk of cancer: a multisite case-control study in Uruguay. Cancer Causes Control. 2009;20:1605–15.
27. Aune D, Chan DSM, Lau R, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2011;343(November):d6617.
28. Norat T, Aune D, Chan D, Romaguera D. Fruits and Vegetables: Updating the Epidemiologic Evidence for the WCRF/AICR Lifestyle Recommendations for Cancer Prevention. Cancer Treat Res. 2014;159:35–50.
29. Aune D, Chan DSM, Vieira AR, Navarro Rosenblatt D a, Vieira R, Greenwood DC, et al. Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013;24:611–27.
30. Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, Key TJ. Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. BMJ. 2011 Jan 19;343(jul19_4):d4131.
31. Aldoori WH, Giovannucci EL, Rimm EB, Wing AL, Trichopoulos D V, Willett WC. A prospective study of diet and the risk of symptomatic diverticular disease in men. Am J Clin Nutr. 1994 Nov;60(5):757–64.