Foto: Thinkstock

En hund som får nok vann har god appetitt. Vann er spesielt viktig i sommervarmen.

Vann er det viktigste næringsstoffet vi har. En kropp kan klare seg i ukesvis uten mat, men kun noen dager uten vann. Selv om hunder ikke svetter slik som oss, så taper de væske gjennom urin og utånding, f.eks. når de peser for å regulere kroppstemperaturen. En hund som er i væskebalanse har god appetitt og normal kroppstemperatur.

Tegn på god hydrering:

 • Naturlig rosafarge på tannkjøttet
 • Elastisk hud
 • Lys, gjennomsiktig urin – ikke mørk gul

Slik får hunden i seg nok væske

Noen hunder er flinke til å drikke selv. Frisk og tilgjengelig vann i skålen er selvfølgelig den enkleste metoden å gi hunden væske på, men ikke nødvendigvis den mest effektive i alle situasjoner.

Når du vet at hunden skal gjennom en treningsøkt eller et løp hvor det er viktig at den er tilstekkelig hydrert, kan vann i fôret er være en gunstig metode å få i hunden væske på. Dette passer særlig godt for de som ikke er så flinke til å drikke nok på eget initiativ. Både våt- og tørrfôr kan gis oppbløtt i vann.

Faktorer som spiller inn på væskeinntaket er:

 • Vannets temperatur
 • Type skål
 • ”Timing”
 • Vann med mat - fôrsuppe
 • Rent, fersk vann

Det er altså viktig å sørge for at hunden får nok vann, dvs. at den er i væskebalanse og hydrert. Det oppnås ved å sørge for at den alltid har vann i skålen sin. Om vinteren bør hunder som bor utendørs få tilbud om vann noen ganger om dagen.

Tørrfôr kan bløtlegges i kaldt vann fire til åtte timer før fôring. Dersom tørrfôret bløtlegges i varmt vann bør det serveres med en gang slik at næringsstoffene ikke forringes. Kjøttet kan også blandes med vann. Når det er kaldt utendørs aksepterer hunden lettere vann fra plastskåler enn fra metallskåler.

Hunden kan trenes til å øke vanninntaket sitt ved å gi den fôrsuppe i stedet for vann og fôr separat.

Om vinteren er det en del hunder som spiser snø, dette er imidlertid en lite effektiv metode for å få i seg væske.

Vannets funksjon

Vann er et løsningsmiddel for alle biologiske substanser og næringsstoffer, sørger for transport av avfallstoffer og varme, er et smøremiddel og absorberer fysiske støtt. Hele to tredjedeler av hundekroppen består av vann hvorav mesteparten, 62 %, er inni cellene (intracellulært).

Vanntap og salter

Under trening avgis 60 % av varmen gjennom væskefordampning i pusten og som urin. Dersom vanntapet blir stort under trening kan dette gå utover yteevnen, men også appetitten. Dehydrerte hunder har nedsatt appetitt eller vil ikke spise. Vanntapet øker under svært tørre, kalde omgivelser, mens fuktige, varme omgivelser kan redusere vanntapet og føre overoppheting.

Vi mennesker gjerne drikker væske med salter (elektrolytter) for å erstatte salter- og væsketap gjennom­ svette. Dette ikke en særlig god måte å hydrere hunder på. De taper ikke salter i samme grad fordi de ikke svetter. De kan derfor bli dehydrerte dersom de får tilført væske med elektrolytter, fordi saltkonsentrasjon i blodet blir for høy. Da må saltene drives ut med urinen og da øker derimot væsketapet.

Diaré

Vann- og elektrolyttapet øker derimot ved mye oppkast eller alvorlig diaré. Hvor alvorlig er en diaré er avhenger av hundens appetitt, om avføringen er løs eller vandig/eksplosiv, varigheten, om det er blod i avføringen, feber, vekttap og om hunden drikker. Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden.

Dersom den spiser og ikke har feber så kan det tyde på at fôret ikke er godt nok. Tilsetting av fiber i fôret kan hjelpe. Stress og bedervet mat kan også forårsake diaré.

Dersom den ikke spiser så kan årsaken være mer alvorlig, særlig om diareen har vart lenge. Hunden må derfor undersøkes av en veterinær.

Fett, protein og karbohydrater er også en kilde til vann

Hunden får også vann fra næringsstoffer i maten. Når den omsetter karbohydrater, fett og protein, dannes det vann gjennom kjemiske reaksjoner i stoffskiftet. Det dannes mest vann når fett forbrennes:

 • 100 gram fett som forbrennes gir 107 gram vann
 • 100 gram protein som forbrennes gir 40 gram vann
 • 100 gram karbohydrater som forbrennes gir 55 gram

Husk at en hund som ikke er hydrert (har fått nok vann) har nedsatt appetitt og kan la vær å spise fordi den er tørst. Dersom du gir snacks og godbiter med vann så holder du dem hydrert.

Artikelen ble først publisert i Bladet Hundekjøring.