Foto: Thinkstock

Det kan føre til at du spiser mer og er tykkere, viser ny studie.

For lite søvn er forbundet med endringer i stoffskiftet som øker risikoen for kroniske sykdommer som insulinresistens og kronisk betennelse, men også vektoppgang og fedme.

I en ny studie publisert i The Journal of Nutrition så man at personer som vanligvis sov mindre enn 6 timer hver natt hadde større sannsynlighet for å være sykelig overvektige (fedme) sammenlignet med dem som sov flere timer om natten.

De som sov kortere enn 6 timer om natten hadde høyere BMI og høyre kaloriinntak enn de som sov mer enn 6 timer om natten.

Hvorfor fører kort søvn til økt kaloriinntak?

Det kan være flere grunner til at de som sover kortere også spiser mer:

  1. Flere muligheter til å spise gjennom døgnet
  2. Følelsesmessig stress og psykiske plager
  3. Mer mottagelig for belønning via mat
  4. Større behov for mat for å holdes seg våken
  5. Økt appetitt på grunn av endrede hormonnivåer. Delvis søvnmangel fører til en lavere konsentrasjon av leptin og økt konsentrasjon av grelin i blodet - begge deler kan føre til økt appetitt.

Selv om deltagerne som sov 6 timer eller mindre i denne studien var mer fysisk aktive, så kompenserte ikke dette for det økte kaloriinntaket. Dette var hovedsakelig hverdagsaktivitet og ikke trening.

Om studien

223 friske deltagere i alderen 21-69 år ble intervjuet om sine søvnvaner, dvs. hvor lenge de sover per natt over de siste årene.

Energiinntaket og -forbruket ble målt ved hjelp av en meget nøyaktig metode som kalles dobbeltmerketvann (DLW). DWL måler karbondioksidproduksjonen over 2 uker som derpå omregnes til hvor mye energi som forbrennes. Dette kalles indirekte kalorimetri. Denne metoden ble valgt for å unngå feilkilder som underrapportering av energiinntak som typisk oppstår under et kostholdsintervju. Energien som gikk med til fysisk aktivitet ble også beregnet.

Resultatene viste en signifikant, omvendt assosiasjon mellom søvnens varighet og kaloriinntak samt BMI. Til tross for at de som sov kortere hadde et høyere basalt stoffskifte og var mer fysisk aktive så kompenserte dette ikke for det høyere energiinntaket. Dette ble bekreftet med en høyere BMI og flere som hadde fedme i gruppen som sov 6 timer eller mindre i løpet av natten.

Antall timer pr. natt: <6 7 8 >9
BMI, kg/m2 28,0 25,0 23,7 24,6
Energiinntak, kcal/dag 2540 2490 2380 2050
Basalstoffskifte, kcal/dag 1520 1470 1460 1310

Regelmessig kort nattesøvn ser ut til å være en av aspektene ved det moderne livet som fører til et misforhold mellom energiinntak og fysisk aktivitet, konkluderer forskerne med.

Kilde: Ruth E. Patterson RE, Emond JA, Natarajan L, Wesseling-Perry K, Kolonel LN, Jardack P, Ancoli-Israel S, Arab L Short Sleep Duration Is Associated with Higher Energy Intake and Expenditure among African-American and Non-Hispanic White Adults. J. Nutr. 144: 461–466, 2014. doi:10.3945/jn.113.186890.