Da er du kanskje treningsavhengig..

For de fleste er trening noe de gjør for å få bedre helse og for å holde seg i form, og det vanligste er at de trener for lite. For andre blir treningen tvangspreget, og helseaspektet forsvinner. Hvordan vet du om du er treningsavhengig, og hva kan du gjøre for å komme ut av det igjen?

Hvordan vet du om du er treningsavhengig?

Du kan stille deg selv noen spørsmål som gir deg en indikasjon på om du er i faresonene eller allerede er treningsavhengig:

Går treningen foran alt i hverdagen?

Trener du selv om du ikke er i form?

Prioriterer du trening fremfor familie og venner?

Går treningen utover helsen din?

Er treningen din et diskusjonstema hjemme?

Prøver du å trappe ned treningen og får abstinens når du trener mindre?

Svarer du ja på flere av disse spørsmålene bør du være klar over at du er treningsavhengig.

Er det farlig å være treningsavhengig?

Ikke nødvendigvis, men når treningen går utover ditt sosiale liv eller arbeidet ditt blir det et sosialtproblem. Det kan også bli et fysisk problem. Ved å overtrene vil kroppen ikke lengre bygge seg opp, det blir slitasje på kroppen og kroppen brytes isteden ned. Du kan være både psykisk avhengig og fysisk avhengig. Uansett vil det være en fordel å endre adferd rundt treningen. Når tilværelsen kretser rundt trening vil det legge begrensninger på livsutfoldelsen din.

Er det lett å endre adferd hvis man er blitt treningsavhengig?

For mange vil det være veldig vanskelig å endre på dette på egenhånd. Det kan være lurt å få profesjonell hjelp. Ta kontakt med fastlegen, eller en helseinstitusjon med kompetanse på avhengighet eller spiseforstyrrelser.

Hvem blir treningsavhengige?

Alle kan være i risikosonen, men det henger ofte sammen med et sterkt ønske om å bli tynn, sterk, og få en fin kropp.Ca 4 % av befolkningen er treningsavhengig, men det er vanskelig å definere sikkert. Både gutter og jenter blir treningsavhengige, og det kan minne litt om symptomene på en spiseforstyrrelse. De som er treningsavhengige vil ofte benekte at de har et problem. Det blir stadig flere menn i godt voksen alder som blir treningsavhengige. I Sverige kaller de det for Wasaloppsyndromet. De trener ofte flere ganger om dagen, og har et sterkt behov for anerkjennelse.