Foto: Thinstock

Ekspertene strides om kostrådene til kreftpasienter.

Nylig skrev Fedon Lindberg en kronikk sammen med kreftpasient Lisbeth Pettersen, der han frarådet kreftpasienter å spise sukker og raske karbohydrater som belaster blodsukkeret.

Bakgrunnen for hans råd, er en godt kjent cellebiologisk observasjon som viser at kreftceller bruker kun blodsukker som energikilde, mens friske celler forbrenner blodsukker, men også fett. Man har også sett at det er mulig å "sulte ut" kreftceller ved å begrense inntaket av sukker og raske karbohydrater.

Når man vet dette, høres dr. Lindbergs råd om å redusere inntaket av sukker og andre raske karbohydrater i kosten for å hindre eller begrense veksten av kreftceller, slett ikke ulogisk ut. Faktisk høres det ganske fornuftig ut.

Hva skal vi fortelle kreftpasientene?

Men Lindbergs utspill har møtt motstand, blant annet fra ernæringsprofessor Rune Blomhoff som har skrevet motinnlegget "Kreftleger bør ikke fraråde sukker", og skeptiker Gunnar Tjomlid som skrev motinnlegget "Fortell pasientene at en kakebit ikke mater kreften", rett etter at Fedons kronikk "Fortell pasientene at kreftcellene elsker sukker" ble publisert. Fedon skrev deretter et motinnlegg og svarte på kritikken.

For lite næring uten sukker?

Mye av kritikken mot Fedons utsagn går ut på at det som skjer på cellenivå i laboratoriet, ikke nødvendigvis er det samme som skjer i virkeligheten inni et menneske.

Når man samtidig vet at de fleste kreftpasienter sliter med å få i seg nok næring, og at dårlig ernæringsstatus virker svært negativt inn på kroppens evne til å takle kreftsykdommen, er det mange som er skeptiske til Fedons råd om å be kreftpasienter om å kutte ned på raske karbohydrater.

Kanskje vil et slikt råd ikke bare føre til at kreftpasientene får i seg enda mindre næring enn de ellers ville ha gjort, men også gi dårlig samvittighet til de som syns det er lettere å få i seg karbohydratrik mat og drikke enn annen mat.

Kortvarig glede av raske karbohydrater

Fedon på sin side, mener at å gi kreftpasienten mye sukker for å få i dem mer kalorier, vil være som å "tisse i buksen for å holde seg varm". Sukkeret vil gjøre at kakeksien, (en tilstand som gjør at kreftpasienter går raskt ned i vekt), blir forverret, fordi det er nettopp det store forbruk av sukker fra kosten som kreftcellene står for, som bidrar til utvikling av kakeksien.

Videre mener han at ved å følge et kosthold med lite karbohydrater og mye fett, mest fra planter og MASSE grønnsaker, premierer man de normale celler som kan benytte seg av fett på bekostning av kreftcellene.

Fedons påpeker at hans råd ikke er ment for kreftpasienter med dårlig almenntilstand og sterkt nedsatt matlyst. Mange kreftpasienter som er ferdig med sin behandling har ikke nedsatt matlyst, mange er faktisk overvektige.

For snever behandling

Dr. Lindberg peker også på at mange av kreftlegene tror blindt på cellegift og stråling, og glemmer å gi råd om kosthold og livsstil.

Han mener alle kreftavdelinger burde tilby en tverrfaglig behandling hvor hjelp til bedre kosthold, fysisk aktivitet, mestring av stress og bedre søvn inngår.

Professor Rune Blomhoff som ellers er skeptisk til Fedons utsagn om at kreftpasienter bør droppe sukker, sier noe av det samme. Han mener at kreftleger bør være mer bevisst på pasientens ernæringsstatus, og mer aktivt henvise kreftpasienter til kliniske ernæringsfysiologer som kan gi avansert ernæringsutredning eller ernæringsbehandling.

Men i motsetning til Fedon Lindberg mener altså Blomhoff at kreftleger ikke bør fraråde bruk av sukker så lenge det ikke finnes kliniske studier som viser at det er gunstig for kreftpasienter med redusert inntak av sukker og raske karbohydrater.

Bramat kommenterer

Dette er en spennende debatt som vi i Bramat kommer til å følge videre. Som andre mener vi at det er behov for kliniske studier, før man kan gå ut og råde alle kreftpasienter til å begrense inntaket av raske karbohydrater. På den annen side, er det jo heller ingen kliniske studier som viser at raske karbohydrater er bra for kreftpasienter.

Vi ser ikke noe i veien for at en nydiagnostisert eller ferdig behandlet kreftpasient med god appetitt prøver ut kosthold med mye grønnsaker og grove karbohydrater og lite raske karbohydrater hvis pasienten ellers klarer å dekke sitt behov for energi og protein. Tvert imot er det mye som tyder på at et slikt kosthold er bra for de fleste!

Når det gjelder alvorlig syke kreftpasienter som allerede har gått mye ned i vekt, og som sliter med å få i seg tilstrekkelig med næring, stiller vi spørsmål ved om et kosthold med mye fett og protein og lite karbohydrater vil være mulig å få i denne pasienten nok av i praksis. Kreftpasienter er som kjent ofte plaget av kvalme, noe som kan bli forverret av et protein- og fettrikt kosthold.

Vi mener uansett at Fedon Lindbergs utspill er viktig, fordi han setter lys på ernæringsbehandling av kreftpasienter, noe det har vært altfor lite fokus på frem til nå.