Regelmessige måltider, mer frukt og mindre brus øker sjansen for høy karakter i videregående skole, viser ny norsk undersøkelse.

For første gang viser en undersøkelse at kostholdet kan ha en betydning for skolekarakteren til ungdommer.

Usunn livsstil og et mangelfullt kosthold påvirker på helsen til ungdommer. Flere undersøkelser viser at det kan være en sammenheng mellom livsstil og evnen til å ta til seg kunnskap.

Norsk ungdom kan bedre karakteren sin med et sunnere kosthold

Å spise frokost hver dag mer dobler sjansen for å få en høy gjennomsnittskarakter. Å spise lunsj, frukt, bær og grønnsaker hver eneste dag økte også sjansen for å få en høy karakter. Mens inntak av sukkerholdig drikke og salt snacks 4 ganger i uken eller mer halverer sjansen for å få høy karakter.

– Vi ser en tydelig sammenheng mellom det å prestere på skolen og det å ha sunne levevaner. Å spise sunne matvarer, trene og bruke sykkel eller beina til og fra skolen, er viktig for å gjøre det skarpt på skolen, sier forsker, helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder Tonje Holte Stea til NRK.no.

Resultatene oppsummert:

 • Daglig frokost øker sjansen for høy karakter med 3,3 ganger for jenter og 1,8 ganger for gutter
 • Daglig lunsj øker sjansen for høy karakter med 1,4 ganger for jenter og gutter
 • Daglig middag øker sjansen for høy karakter med 1,4 ganger for gutter
 • Daglig inntak av grønnsaker øker sjansen for høy karakter med 1,8 ganger for jenter
 • Daglig inntak av frukt og bær øker sjansen for høy karakter med 2,1 ganger for jenter og 1,5 ganger for gutter
 • Limonade og brus 4 ganger i uken eller mer halverer sjansen for høy karakter
 • Salt snack mer 4 ganger i uken eller mer nesten halverer sjansen for høy karakter

Fysisk aktivitet er også bra for karakteren

Fem timer eller mer med fysisk aktivitet på fritiden og gå eller sykle til skolen økte også sjansen for høyere karakter.

Stor deltagelse

Undersøkelsen fra Agder inkluderte hele 2619 elever fra 17 skoler. Så mye som 99 % av alle elevene på skolene deltok i spørreundersøkelsen. Elevene var i alderen 15 til 17 år.

I spørreundersøkelsen ble følgende registrert kjønn, kroppsvekt, høyde, matvarevalg og drikke, måltidsfrekvens, fritidsaktiviteter, gå/sykling til og fra skolen, røyking og snusing, foreldres utdannelse og selvsagt ungdommens gjennomsnittlige skolekarakter.

Forskerne registrerte hyppigheten av inntaket av ulike matvarer og sammenlignet dette med gjennomsnittlig karakter på skolen. ”Lav karakter” ble angitt til 0-3, mens ”høy karakter” ble angitt til 4-6.

Undersøkelsen kunne ikke si noe om hvorfor regelmessige måltider og visse matvarer påvirker karakteren, men funnene bekreftes i flere undersøkelser fra andre land.

Men fra før vet vi at et stabilt blodsukker viktig for læring og energinivå. Et kosthold som er balansert, næringsrik og uten tomme kalorier legger fundamentet for god helse både psykisk og fysisk.

Råd:

 • Sørg for at ungdommen spiser frokost hjemme eller får med seg matpakke med frokostmat slik at hun/han unngår usunne impulskjøp.
 • Ha et fristende utvalg av frokostmatvarer, som godt brød, pålegg, sunn drikke, kornblanding, smoothie, havregrøt eller lignende
 • Lær hun/han å lage sunne og fristende matpakker
 • Gi informasjon om hva sunne vaner kan gjøre for resultatene på skolen
 • Etabler sunne vaner tidlig i livet
 • Prioriter matlaging
 • Ha sunne matvarer i kjøleskapet og på kjøkkenet
Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study. Stea TH, Torstveit MK. BMC Public Health 2014, 14:829 doi:10.1186/1471-2458-14-829.