Foto: Thinkstock

Barn bør spise mer fisk, og vi vil finne ut mer om hvorfor.

Det er godt dokumentert at kosthold som inkluderer sjømat bidrar til bedre ernæringsstatus og forebygging av fremtidige livsstilssykdommer. For norske barn som spiser fisk, bidrar sjømaten vesentlig til inntaket av vitamin D, marine fettsyrer, samt sporelementene jod og selen. Barn som ikke spiser fisk, har et inntak av disse næringsstoffene som er lavere enn anbefalt. Likevel ligger norske barn over WHOs vekststandard og de har tilsynelatende en normal utvikling, også de som ikke spiser sjømat. Betyr det at barn ikke trenger fisk?

Vi vet at sjømat beskytter mot hjertesykdom. Vi vet også at næringsstoff fra sjømat er viktige komponenter i nervesystem og hjerne. Selv om resultatene for hjerneutvikling ikke er like entydige som for hjerte- og karsykdom, tyder mye på at sjømatinntak har en positiv innvirking på mental helse. Selv om alvorlig feilernæring heldigvis er sjelden, kan moderat mangel ha en målbar, negativ effekt på barns utvikling. Den største gevinsten vil være å få de barna som aldri eller sjelden spiser sjømat, til å spise litt.

Liker - Liker ikke!

Det er selvfølgelig mange faktorer som spiller inn for at barn skal utvikle seg optimalt. Ikke alle disse er så lette å påvirke, men kostholdet er noe de fleste kan justere med enkle grep i hverdagen. Ved å la barn teste nye smaker over tid, vil de gradvis akseptere nye ingredienser, selv om det ikke alltid er like lett å få barn til å spise det foreldrene velger. Før jeg fikk barn, valgte jeg oftest mat jeg kjente fra før, og var også skeptisk til å smake på sjømat som sushi og skjell. Det har derfor vært en stor utfordring å gå foran som et godt eksempel for mine tre barn. De minner meg stadig på at jeg også må smake, selv om jeg ikke har lyst så på snegler som lørdagsgodt. Selv om snegler foreløpig ikke er en favoritt (kanskje fordi jeg ikke har fulgt mitt eget eksempel og smakt mange ganger), må jeg motvillig innrømme at jeg nå liker et større spekter av matvarer og har fått mange nye favoritter, som for eksempel sushi. Derfor kan smakestrategien være nyttig for både små og store. For de minste vil gode kostvaner som legges i barndommen kunne forebygge kostrelaterte livsstilssykdommer senere i livet.

Les Spis hvit fisk

I Bayern i Tyskland, hvor jeg er på forskningsopphold dette året, er det nesten ingen barn som spiser fisk. Bayern ligger langt fra kysten, og fisk har derfor ingen tradisjon som barnemat. Fersk fisk er relativt dyrt sammenlignet med andre matvarer, og ikke like tilgjengelig som i Norge. Betyr det at barna her har en litt for lav ernæringsstatus og kunne hatt en bedre kognitiv utvikling hvis de begynte å spise fisk? Det skal vi å få svar på i løpet av det neste året. Barnefamilier som sjelden spiser sjømat skal få fiskemiddager ferdig levert på døren i fire måneder. I tillegg til å måle ernæringsstatus, skal vi studere om barna som spiser fisk, blir smartere enn de som fortsetter med sitt vanlige kosthold uten fisk.

Det finnes allerede mange gode grunner til å velge fisk til middag, og til neste år vet vi kanskje om barn også blir smartere når de spiser fisk.

Les Fisk er viktig for hjernen

Denne kronikken stod på trykk i Fiskeribladet Fiskaren 26.02.2014.