Foto: Unsplash, Bettina Kunz

Økt inntak av meieriprodukter ga færre fall og brudd hos eldre sykehjemsbeboere.

Vi blir stadig flere eldre, og med alderdom kommer økt risiko for flere kroniske sykdommer, deriblant muskel- og skjelettplager (1). I 2021 publiserte BMJ en studie som viste en oppsiktsvekkende stor reduksjon i risiko for fall og beinbrudd etter forbedring av ernæringsstatus blant eldre (2).

Mat fremfor tilskudd

Tidligere forskning har avdekket at blant de skrøpeligste eldre som bor på institusjon, er det en del som ikke får i seg nok energi, kalsium og protein (3). Tilskudd med kalsium og vitamin D kan redusere forekomsten av hoftebrudd hos eldre kvinner som har lavt inntak av disse mikronæringsstoffene (4).

En del eldre tar allerede medisiner og tilskudd, og kosttilskudd i pilleform kan være en unødvendig belastning hvis maten kan bidra med å dekke behovet for vitaminer og mineraler. Å ha et sunt og variert kosthold er derfor å foretrekke fremfor å bruke kosttilskudd, dersom det er mulig.

Matglede og gode måltider er viktig for livskvaliteten til eldre på sykehjem, og gjerne lyspunkter gjennom dagen. Likevel har få studier undersøkt effekten av en matbasert tilnærming for å redusere risiko for brudd hos eldre voksne i sykehjem. Luliano og hennes team ønsket derfor å undersøke om et økt inntak av mat rik på kalsium og proteiner, som melk, yoghurt og ost, fremfor kosttilskudd, kunne redusere forekomsten av fall og brudd blant eldre. En forutsetning var at de fikk nok vitamin D.

Energi- og næringstett mat til eldre

Med økende alder reduseres muskel- og skjelettmassen i kroppen, som kan gi økt risiko for fall og beinbrudd. I tillegg kan eldre av ulike årsaker ha dårlig matlyst, eksempelvis som følge av dårligere smak- og luktesans som kommer med alderen, ensomhet og isolasjon, eller problemer med å tygge maten. Derfor anbefales energi- og næringstett mat til eldre i sykehjem.

Helfete meieriprodukter er gode eksempler på produkter som bør inngå i en slik kost. For lavt matinntak over tid kan føre til vekttap og tap av muskelmasse og beinvev, og dermed til økt risiko for fall og beinbrudd. Fall og bruddskader kan gi betydelig og uopprettelig tap av funksjon og livskvalitet hos eldre, samt høyere tjenestebehov. Derfor er det ønskelig å gjøre det man kan for å forebygge vekttap og endringer i kroppssammensetningen hos denne gruppen.

Mindre brudd med bedre ernæringsstatus

Totalt 60 sykehjem i Australia gjennomgikk i 2 år en randomisert studie med 7195 beboere (68 % kvinner, gjennomsnittlig alder 86 år). Beboerne hadde i utgangspunktet for lavt inntak av kalsium og proteiner, men fikk nok vitamin D. De fleste fikk vitamin D i form av tilskudd. Både kalsium, proteiner og vitamin D er næringsstoffer som forskning har vist at er viktige for å redusere tap av beinvev og muskelmasse.

De 60 sykehjemmene ble delt inn i 2 grupper. 30 av sykehjemmene serverte sine beboere mer meieriprodukter (meierigruppe: totalt 1142 mg kalsium /dag og 69 g protein/dag), mens de 30 andre sykehjemmene fortsatte med den vanlige maten til sine beboere (kontrollgruppe: totalt 700 mg kalsium/dag og 58 g protein/dag).

Ved å la ernæringsfysiologer bistå kokker og serveringspersonale i sykehjemmene i meierigruppen, økte beboernes inntak av meieriprodukter basert på hva de selv ønsket å spise, og hva kokkene tilberedte. Eksempler på hvordan inntaket økte, var beriking av melk med melkepulver, tilbud om meieribaserte desserter som pudding, yoghurt og ost fremfor kjeks og kaker, og at kokkene laget ostesaus i stedet for annen saus. Med det økte inntaket av meieriprodukter, økte også inntaket av proteiner og kalsium.

Etter en gjennomsnittlig oppfølging på 12,6 måneder hadde det oppstått 324 beinbrudd, hvorav 121 (3,7 %) i meierigruppen og 203 (5,2 %) i kontrollgruppen. Resultatene viste at beboerne i meierigruppen hadde 33 % redusert risiko for beinbrudd. Alle unntatt ett av beinbruddene skyldtes fall. Risiko for hoftebrudd og fall var redusert med henholdsvis 46 % og 11 % i meierigruppen. Det ble ikke funnet noen forskjell i dødelighet mellom de to gruppene.

Sammenheng mellom økt inntak av meieriprodukter og redusert risiko for beinbrudd

Dette er første gang forskning har vist en så klar sammenheng mellom kostholdsintervensjon med meieriprodukter og reduksjon i beinbrudd og fall. Det påpekes i studien at kostendringer som tilfører viktige næringsstoffer til en hel gruppe eldre med økt risiko for beinbrudd, kan være et bedre tiltak enn å gi kosttilskudd til utvalgte personer med stor risiko for brudd.

Studien hadde noen svakheter. Under halvparten av beboerne hadde en oppfølging på mer enn 15 måneder, men redusert risiko for brudd og fall ble likevel funnet innen 6 måneder. Videre ble matinntak kun fulgt opp for 716 beboere. Det betyr at man kun hadde tall på matinntak for 10 % av deltakerne i studien. At man brukte meieriprodukter gjør også at man ikke si noe om hvorvidt andre komponenter i meieriproduktene enn protein og kalsium som kan ha vært av betydning for resultatet.

For de eldre i meierigruppen i studien økte daglig inntak av meieriprodukter fra gjennomsnittlig 2 porsjoner til 3,5 porsjoner. Det er verdt å merke seg at porsjonsstørrelsene i Australia er høyere enn i Norge. I henhold til The Australian Dietary Guidelines, er én porsjon definert som 250 ml melk (200 ml i Norge), 200 g yoghurt (125 g i Norge) og 40 g ost (20 g i Norge) (5). Dette betyr at antall porsjoner deltakerne fikk i seg sett med norske øyne var enda høyere enn de 3,5 porsjonene nevnt ovenfor.

Det er også verdt å nevne at selv om kontrollgruppen opplevde vekttap mens meierigruppen holdt stabil vekt, så ikke forskerne noen forskjell i energiinntak mellom gruppene i løpet av oppfølgingstiden.
Forskerne bak studien fremhever at det er behov for mer kunnskap og kompetanse innen kosthold og ernæring i eldreomsorgen i fremtiden, slik at viktigheten av god og næringsrik mat for eldre på sykehjem får en høyere prioritet. De trekker også frem at meieriprodukter er matvarer som er velsmakende og lett tilgjengelig, og at en intervensjon som dette ikke var kostbar.

God matomsorg gir bedre ernæringsstatus

Kunnskapen fra studien er nyttig å ta med seg i arbeidet med ernæring til eldre i sykehjem her til lands, men også i arbeidet med hjemmeboende. Med økende antall eldre og et ønske om at flere skal leve lenger i eget hjem, er det nyttig med forskning på matvarer som kan være gode kilder til nyttige næringsstoffer for eldre. God ernæringsstatus er en forutsetning for at eldre skal opprettholde funksjonen og oppleve god livskvalitet i eget hjem i flere år, og fall og bruddskader er eksempler på hendelser som kan gi stor endring i både funksjon og livskvalitet. Samtidig er matglede hos eldre et viktig satsningsområde, fordi vi ikke kan oppnå god ernæringsstatus uten at vi jobber med matglede og gode måltider.

Artikkelen ble først trykket i Norsk tidsskrift for ernæring

Referanser
1.Prince MJ, Wu F, Guo Y, Gutierrez Robledo LM, O’Donnell M, Sullivan R, et al. The burden of disease in older people and implications for health policy and practice. Lancet. 2015;385(9967):549–62. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61347-7
Gå til Sitering
Google Scholar

2. Iuliano S, Poon S, Robbins J, Bui M, Wang X, De Groot L, et al. Effect of dietary sources of calcium and protein on hip fractures and falls in older adults in residential care: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2021;375:n2364. https://doi.org/10.1136/bmj.n2364
Gå til Sitering
Google Scholar
3. Iuliano S, Poon S, Wang X, Bui M, Seeman E. Dairy food supplementation may reduce malnutrition risk in institutionalised elderly. Br J Nutr 2017;117:142–7. https://doi.org/10.1017/ S000711451600461X
Gå til Sitering
Google Scholar
4.Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. N Engl J Med. 1992;327(23):1637–42. https://doi.org/10.1056/NEJM199212033272305
Derfor bør eldre få i seg nok meieriprodukter