Foto: Morguefile, Max Straeten

Et forbud mot transfett kan gi mange en bedre helse.

I forrige uke holdt Professor Steen Stender ved Gentofte hospital i København et innlegg om transfett på LHLs kostholdskonferanse. I sitt innlegg viste han hvordan et totalforbud mot industrielt fremstilt transfett kan virke positiv inn på folkehelsen.

Flere av professorene som var på konferansen, støttet forslaget om å forby transfett i Norge slik de gjør i Danmark, Sverige, Sveits, Island, Østerrike, og stater som New York, Seattle og California.

Mindre sykdom med mindre transfett

Transfett har gradvis forsvunnet ut av det norske kostholdet siden 70-tallet. Parallelt har vi sett en betydelig nedgang i hjerte- og karsykdom. Litt av årsaken til dette, er at det er mindre transfett i matvarene som er å få kjøpt i norske butikker.

Men, til tross for at vi får i oss langt mindre transfett nå enn tidligere, er det fremdeles industrielt fremstilt transfett i noen matvarer.

Naturlig eller tilsatt transfett?

Kosten vår kan aldri bli fullstendig transfettfri. Fett fra drøvtyggere inneholder nemlig naturlige mengder av transfettsyren CLA (konjugert linolsyre) og dermed er melk og kjøtt en kilde til transfett.

Det er derfor ikke naturlig transfett, men industrielt fremstilt transfett du bør unngå. Tidligere var margarin vår største transfettkilde, men nå fremstilles margarin på en slik måte at det ikke lenger inneholder transfett.

I dag er importerte varer, for eksempel langtidsholdbare kaker, kjeks og vaffelkjeks (wafers) de største kildene til industrifremstilt transfett. I utlandet kan du også få pommes frites, "chicken nuggets", popcorn og annet billigmat som inneholder transfett.

Mat som inneholder industrielt fremstilt transfett, merkes med delvis hydrogenert eller delvis herdet fett eller olje i ingredienslisten.

Billig mat er dyrt for helsen

Grunnen til at transfett fremdeles brukes av matvareindustrien, er at dette er billig, langtidsholdbart fett. Det gjør at det kan brukes i produksjon av kjeks og andre bakervarer som holder seg i "evigheter" i butikken.

"Mat med lang holdbarhetstid kan gi kroppen din redusert holdbarhetstid". Slik illustrerte Walter Willet problemet med transfett i en samtale med Kelly D Brownell i The Rudd Report.

Problemet med transfett er at det øker risikoen for koronar hjertesykdom og død av koronar hjertesykdom, plutselig hjertedød, komponenter av metabolsk og type-2-diabetes. Ernæringsforskere er uenige om mye, men at transfett er uheldig for helsen er alle enig i.

Økt risiko for hjerte- og karsykdom

Grunnen til at industrielt fremstilt transfett ikke er bra for helsen, er at det øker LDL-kolesterolet og senker HDL-kolesterolet. I tillegg kan transfett øket konsentrasjonen av triglyserider og Lpa i plasma, og gi en økt grad av betennelse i den indre blodåreveggen og økt risikoen for arytmi i hjertet.

I følge Steen Stender, er det også en assosiasjon mellom inntak av noen få gram transfett og demens, kreft og allergi. Han viste også til en studie der transfett blir satt i mulig forbindelse med irritabilitet og aggresjon.

 Les også: Transfett kan krympe hjernen hos eldre

Rammer høykonsumenter

I dag er det gjennomsnittlige inntaket av transfett i Norge svært lavt. Problemet er at en liten gruppe i befolkningen kan være høykonsumenter, mens resten nesten ikke får i seg tilsatt transfett.

Når inntaket av industrielt fremstilt transfett er 5 gram eller mer, er dette forbundet med 23 % økning i risikoen for hjertesykdom. Matens innhold av transfett kan derfor ha en stor betydning for noen.

Et forbud mot industrielt fremstilt transfett kan dermed være gunstig for helsen, særlig for høykonsumenter.

Forbudt med instustrielt fremstilt transfett?

Et politisk vedtak om å forby transfett vil du ikke merke på maten. Industrien må nemlig finne erstattere i matvarene som er bedre for helsen.
Allerede i 2006 anbefalte WHO at transfett bør fjernes fra kosten helt, dersom ikke tydelig merking fører til en reduksjon. Det er neppe alle som leser ingredienslister og vet om maten inneholder transfett.

En fordel ved et forbud, er at forbrukeren ikke selv trenger å ha noen kunnskap om transfett, eller hva slags matvarer som inneholder dette fettet.

Myndighetene tar valget for deg og fjerner en ingrediens som overhodet ikke har noen helsemessige fordeler..

Kilder
Haug A et al. Melk og helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:2542-5.
Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Helsedirektoratet 2011.
Steen Stender. Trans fat in popular foods – still a health issue in Europe? Innlegg på LHLs kostholdskonferanse 2013
Walter Willet, Kelly D Brownell. Discussing Trans Fats with Diet and Nutrition Expert Walter Willet. The Rudd Report, Yale University. Podcast iTunes U, 2008.