Foto: Food Basics

Kan det ideelle kostholdet inneholde like mye karbohydrater, fett og proteiner. Forskning tyder på det!

I følge helsemyndighetene bør omtrent 50 -60 % av energien vi får i oss komme fra karbohydrater, 15 - 20 % bør komme fra protein, og under 30 % av energien bør komme fra fett.

Mindre karbohydrater

I følge noen fagfolk, ikke minst de som fremmer et lavkarbokosthold, bør denne fordelingen se helt annerledes ut. Spør du for eksempel Fedon Lindberg, vil han si at den optimale fordelingen av karbohydrater, fett og protein, vil være noe slikt som 40 E % (energiprosent) fra karbohydrater, 30 E% fra fett, og 30 E% fra protein. Ekstreme lavkarbodietter fremmer et kosthold med enda høyere andel fett og enda mindre karbohydrater.

Like mye karbohydrater, fett og protein

Nylig gjorde forskerne Ingerid Arbo og Hans-Richard Brattbakk fra NTNU en undersøkelse der de ga lett overvektige personer forskjellige dietter for å se hva slags effekt dette hadde p genutrykket. Studien tydet p at et kosthold der man får i seg like mye karbohydrater, fett og protein, altså ca. 33 E % av hver, var det som ga genene mest "ro".

Et kosthold med 65 % karbohydrater som ofte er det vi nordmenn har i enkelte måltider, viste seg å få flere klasser av gener til å jobbe "overtid". Både genene som sørger for betennelsestilstander, og gener som knyttes til utvikling av hjerte- og karsykdommer, diabetes, demens og visse former for kreft.

Disse funnene bygger altså opp om hypotesen om at et karbohydratredusert kosthold vil kunne redusere risikoen for livsstilssykdommer som overvekt og diabetes type 2.

Forskerne mener at kostholdet er viktig for å kontrollere vÂr personlige genetiske sårbarhet for sykdom

Det ideelle er kanskje lett karbohydratreduksjon?

I følge forskerne fra NTNU er verken høykarbo- eller lavkarbo optimalt for kroppen. Det ideelle er derimot å ha opp til 40 E % fra karbohydrater i hvert måltid. Blir det mer karbohydrater enn dette, vil genene bli stimulert til å sette i gang aktiviteter som danner betennelser i kroppen, eller metabolsk inflamasjon som forskerne kaller det.

Kilder:
Forskning.no
Brattbakk HR, Arbo I, Aagaard S, Lindseth I, de Soysa AK, Langaas M, Kulseng B, Lindberg F, Johansen B: Balanced Caloric Macronutrient Composition Downregulates Immunological Gene Expression in Human Blood Cells-Adipose Tissue Diverges. OMICS 16.6.2011. Nettpublisert f¯r trykk. Se abstract
Arbo I, Halle C, Malik D, Brattbakk HR, Johansen B: Insulin induces fatty acid desaturase expression in human monocytes. Scand J Clin Lab Invest 2011 Jul;71(4):330-9. Se abstract
Foto: Morguefile.mconnors