Foto: Melk.no

Er upasteurisert melk farlig, eller sunnere enn annen melk?

Til tross for at salg av upasteurisert melk har vært forbudt i Norge siden 1951, er det noen som mener at upasteurisert melk, også kalt rå melk, er både sunnere og bedre enn pasteurisert.

Mer næring og mindre sykdom av rå melk?

Forkjemperne for upasteurisert melk påstår blant at denne melken har et høyere næringsinnhold, er lettere å fordøye, og gir mindre risiko for astma og eksem enn pasteurisert melk. Det sies også at upasteurisert melk kan egne seg bedre ved melkeproteinintoleranse og laktoseintoleranse.

Tanken om at upasteurisert melk skal ha en rekke helsefordeler tas jevnlig opp i blogger og ulike diskusjonsfora. Dette er spennende tanker, men hvor godt dokumentert er egentlig helsefordelen av å drikke melken rå fremfor pasteurisert?

Derfor pasteuriseres melken

Upasteurisert melk kan inneholde store mengder sykdomsfremkallende bakterier som kan komme fra kuas hud, avføring, eller på grunn av dårlig hygiene hos de som håndterer melken. I gamle dager førte disse bakteriene til en rekke sykdommer som listeriose, salmonellose, tyfus, tuberkulose, difteri mm, men etter at man begynte å pasteurisere melken, har forekomsten av disse sykdommene sunket drastisk.

Bedre hygiene rundt melking og håndtering og lagring av melken har også vært med på å redusere forekomsten av sykdommer grunnet bakterieinfisert melk.

Når melken pasteuriseres, varmes den opp til 72-75 grader i 15 sekunder, for deretter å bli raskt nedkjølt til 4 grader. Dette dreper skadelige bakterier, og reduserer risikoen for sykdom betydelig.

Helsefordeler med upasteurisert melk?

Til tross for sterke bevis for at upasteurisert melk inneholder en rekke sykdomsfremkallende stoffer, og at pasteurisering av melken er et viktig tiltak for å redusere forekomsten av matbårne sykdommer, påstår forkjempere for rå melk likevel at denne melken er trygg, og at helsefordelene ved å velge upasteurisert fremfor pasteurisert melk overskygger den eventuelle risikoen det er å drikke melken rå.

Samtidig ser man at det stadig dukker opp nye utbrudd av sykdomsfremmende bakterier grunnet inntak av upasteurisert melk. Dette har vært særlig synlig i USA, der forkjempere for upasteurisert melk har kjøpt seg inn som deleiere av kyr for å omgå lovgivningen om salg og kjøp av rå melk, slik at de fikk tilgang på upasteurisert melk. Som følge av dette har det stadig dukket opp nye utbrudd forårsaket av inntak av upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.

Flere utbrudd av sykdom

Ifølge FDA viser utbrudd i USA at fra september 1987 til september 2010, var minst 133 utbrudd forårsaket av inntak av upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk. Dette førte til 2659 tilfeller av sykdom, 269 sykehusinnleggelser, tre dødsfall, seks dødfødsler og to spontanaborter. Ettersom ikke alle tilfeller av matbårne sykdom blir gjenkjent og rapportert, er det faktiske antallet sykdomstilfeller relatert til inntak av rå melk, sannsynligvis høyere.

Hva med bøndene som drikker melken rett fra kua?

Et argument for at upasteurisert melk ikke kan være så farlig som det myndighetene påstår, er at bønder over hele verden drikker melken direkte fra kua, altså upasteurisert. Noen undersøkelser kan til og med tyde på at bønder som drikker upasteurisert melk har mindre forekomst av astma enn de som drikker pasteurisert melk.

Men, til tross for disse funnene, advarer forskere likevel mot inntak av rå melk fordi risikoen er større enn gevinsten. Særlig hos utsatte grupper som eldre, syke, små barn og gravide. Hos disse kan en infeksjon forårsaket av bakterier fra melk i verste fall føre til død, og abort hos gravide.

Det amerikanske U.S Food and Drug Administration (FDA), har gjort en systematisk gjennomgang av forskningen, der de tar for seg flere av mytene knyttet opp mot det å drikke upasteurisert melk. Her er noen av dem:

1. Upasteurisert melk inneholder ikke mer næringsstoffer enn pasteurisert
Det er ikke noe forskjell på proteinkvaliteten i rå- og pasteurisert melk. Det er heller ikke slik at protein fra rå melk fordøyes lettere enn protein fra pasteurisert melk.

Pasteurisering påvirker heller ikke melkens innhold av fett, og påvirker heller ikke melkens innhold av kalsium og andre mineraler, eller hvor lett mineralene i melken tas opp i kroppen.

Melk inneholder både fettløslige, og vannløselige vitaminer, men ingen av disse blir påvirket av pasteurisering i særlig grad. Det eneste unntaket er vitamin C, men melk inneholder generelt veldig lite vitamin C og er derfor ingen viktig kilde til dette vitaminet.

2. Upasteurisert melk kurerer ikke laktoseintoleranse
De som har laktoseintoleranse har lite eller ikke noe av enzymet laktase som bryter ned melkesukker i tarmen. Både rå melk og pasteurisert melk inneholder laktose, og vil dermed kunne gi ubehag hos de som har laktoseintoleranse. I motsetning til hva noen tror, finnes det ikke laktase i upasteurisert melk, så det er ikke slik at upasteurisert melk tolereres bedre av de som har laktoseintoleranse.

3. Upasteurisert melk kurerer ikke astma og allergi
Til tross for at noen undersøkelser kan tyde på at upasteurisert melk gir mindre forekomst av astma hos bønder, er det fremdeles forsket for lite på dette til å si at det faktisk stemmer. I disse studiene presiserer dessuten forskerne at risikoen ved å drikke upasteurisert melk, er større enn den eventuelle helsefordelen.

Når det gjelder allergi, er det ikke slik at de som har melkeallergi har svakere allergisk respons på rå melk i forhold til pasteurisert melk. Barn og voksne som har melkeallergi tåler altså ikke upasteurisert melk bedre enn pasteurisert.

4. Det finnes ingen bakterier i upasteurisert melk som er gunstige for tarmfloraen vår
Bakterier som finnes i rå melk er ikke probiotiske bakterier, altså bakterier som er gunstige for tarmhelsen vår. Bakterier som finnes i upasteurisert melk, er kun sykdomsfremmende bakterier. Et unntak er bifidobakterien som er en gunstig bakterie som finnes i tarmen til både dyr og mennesker. Men, hvis det er bifidobakterier i rå melk er dette ikke fordi det er naturlig tilstede i melken, men fordi melken er forurenset av kuas avføring eller dårlig hygiene på gården.

5. Upasteurisert melk fordøyes ikke lettere enn pasteurisert melk
Upasteurisert melk kan inneholde noen proteaser som blir skilt ut fra bakterier i melken. Men, hvis det er en betydelig mengde med slik protease i melken, tyder det bare på at melken er kraftig forurenset med bakterier, og dermed svært utrygg å drikke. Disse enzymene som andre enzymer vil dessuten bli denaturert i det sure miljøet i magen og fordøyd av menneskelige proteaser som skilles ut i fordøyelsessystemet.

Upasteurisert melk inneholder også lipoprotein lipase, men det denne lipasen vil ikke virke inn på hvor lett melken fordøyes. Pasteurisering vil inaktivere mesteparten av LPL aktiviteten, men dette har altså ingen påvirkning på hvor godt vi fordøyer melken.

Kilder:
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/MilkSafety/ConsumerInformationAboutMilkSafety/ucm247991.htm
http://cid.oxfordjournals.org/content/48/1/93.full
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6534&MainContent_6263=6496:0:25,6547&Content_6496=6178:82383:25,6547:0:6562:13:::0:0
http://nhi.no/forside/ingen-helsefordeler-ved-ra-melk-38814.html
The protective effect of farm milk consumption on childhood asthma and atopy: The GABRIELA study. J Allergy clin immunol 2011