Foto: Thinkstock

Liten forskjell på innhold av omega-3

Tidligere i år slo Nationen fast at økologisk mat er sunnere enn annen mat. Utsagnet var basert på funn fra en studie der en av forskerne bak studien uttalte at det var tydelig høyere mengder omega-3 fettsyrer i den økologiske melken sammenliknet med den konvensjonelle. Han kommenterte også at «statistisk er denne rapporten veldig sterk».

At økologisk melk ble funnet å ha litt mindre jod og selen, nevnte Nationen imidlertid ikke.

Ubetydelig forskjell hvis du velger mager melk

Økologisk melk hadde i gjennomsnitt en 56 prosent høyere andel omega-3-fettsyrer i fettet. NIBIO-forskeren har helt rett i at resultatet for omega-3 i melk var «statistisk sterkt», men er det praktisk relevant for helsa?

Det Nationen og mange andre ikke presiserer er at denne forskjellen gjaldt milligram omega-3 per gram fett i fettet, ikke mengden omega-3 i selve melken. I nær fettfrie produkter som lett-, ekstra lett- og skummetmelk, vil forskjellen altså være ubetydelig.

Omega-3 i meieriprodukter

Ifølge den norske matvaretabellen inneholder melk – også helmelk – 0 gram omega-3. Ost og fløte inneholder på sin side 0,1-0,2 gram omega-3. Det svenske Livsmedelsverkets matvaretabell er mer spesifikk og oppgir individuelle fettsyrer. Ifølge denne har svensk helmelk (analysert i 2015) med 3 % fett i snitt 20 milligram av omega-3-fettsyren alfa-linolensyre (C18:3), men ikke noe av de lange omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Selv om økologisk helmelk skulle vise seg å ha så mye som 100 prosent mer omega-3, ville den absolutte mengden man får fra 1/2 liter ha vært omtrent den samme som man kan få fra ca. 1/2 teskje rapsolje eller én valnøtt.

Hvor mye mer omega-3 er det i økologisk melk?

Naturlige transfettsyrer, uklare helseeffekter

I samme studie fant man at det var høyere konsentrasjoner av transfettsyrene CLA og vaksensyre i økologisk melkefett.

Hvilken betydning naturlige transfettsyrer i melkeprodukter har for risiko for hjerte- og karsykdom har vært lite undersøkt. I en dansk studie ble 42 menn gitt smør og matvarer med enten et naturlig lavt eller høyt innhold av vaksensyre i fem uker. Total- og LDL-kolesterol økte i begge grupper. De som spiste mye vaksensyre fikk mindre økt totalkolesterol og HDL-kolesterol enn de som fikk vanlig smør, men ratioen mellom total- og HDL-kolesterol, triglyserider, inflammasjonsmarkører eller insulin/blodsukker ble ikke signifikant påvirket av vakseninnholdet i smøret.

I en større, nyere amerikansk studie fant de også at et kosthold med 3 % naturlig transfett i form av vaksensyre var like ugunstig med tanke på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som et kosthold med 3 % industrielt transfett.

Mesteparten av differansen i hva slags fettsyrer det var i melken kunne tilskrives fôret. Kraftfôr, mais, annet silofôr og høy var forbundet med lavere konsentrasjoner av flerumettede fettsyrer og antioksidanter, i motsetning til gress.

Melk fra konvensjonelle gårder som brukte en stor andel beite var veldig lik økologisk melk i sammensetningen.

Sunnere fett fra beitende dyr?

En annen påstand er at smør fra beitende kyr er sunnere enn fra kyr som får kraftfôr. Det stemmer som sagt at fettet fra kyr som får gress kan ha mer omega-3, men hvilken biologisk betydning har det for helsa?

I en dansk studie ble smør fra beitende, norske kyr sammenliknet med konvensjonelt fôrede kyr sammenliknet blant 38 eldre, friske personer i 12 uker. Det var ingen forskjell i kolesterolnivåer, CRP (en markør på betennelse), insulin, blodsukker eller glukosetoleranse etter studien. Dette til tross for at smøret fra beitende kyr hadde mindre av de kolesteroløkende mettede fettsyrene og litt mer omega-3 (alfa-linolensyre: 0,9 vs. 0,6 % av det totale fettinnholdet), men forskjellene var sannsynligvis for små til å ha noen påviselig effekt.

Smøret fra beitende kyr hadde også en 45 % lavere omega-6/omega-3-ratio. I stedet for ratioen er det sannsynligvis heller de totale mengdene av de respektive fettsyrene som betyr mest, samt balansen mellom flerumettede og mettede fettsyrer.

Artikkelen er en forkortet versjon av "Økologisk melk er dårligere kilde til omega-3" fra bloggen Sunn Skepsis