Morugefile, jeltovsky

Multivitaminer forebygger ikke hjerte- og karsykdom

En stor undersøkelse publisert i Journal of The American Medical Association (JAMA) 6. november viste at nesten 15 000 eldre, friske menn som tok multivitaminpiller i 11 år ikke fikk færre tilfeller av hjertesykdom eller slag.

I 11 år fikk mennene - som alle var amerikanske leger - årlig utdelt pakker med multivitaminer eller placebopiller. De oppga også hvor nøye de var med å ta pillene, om de hadde opplevd bivirkninger, hendelser knyttet til hjerte- og karsykdom eller endringer i risikofaktorer. Forskerne fikk i tillegg innsyn i deltakernes legejournaler og eventuelle dødsattester, for å sjekke opplysningene om hjerteinfarkt, slag og død fra hjerte- og karsykdom.

Sammenliknet med de som tok placebo, hadde de som tok multivitaminer ikke signifikant færre (eller flere) hjerteinfarkt eller slag etter 11 år. Det var riktignok færre dødelige hjerteinfarkt blant de som tok multivitaminer, men forskerne skriver i artikkelen at dette kan ha vært tilfeldig, ettersom det bare så vidt var statistisk signifikant.

Unik studie

Dette er den første store dobbeltblindede, randomiserte studien av multivitaminer som er publisert. At den var ”dobbeltblindet” betyr at hverken deltakerne eller forskerne bak studien visste hvem som fikk vitaminer og hvem som fikk placebo. At den var randomisert betyr at deltakerne ble tilfeldig delt inn i to grupper, hvor den ene halvparten fikk vitaminpiller og den andre halvparten fikk placebo. Dette er viktig, fordi det forhindrer at det ikke var systematiske forskjeller mellom gruppene i for eksempel alder, røyking, kosthold og andre livsstilsfaktorer.

Alle deltakerne var som sagt leger, og de var derfor ikke helt representative for den generelle befolkningen. De fleste var trolig velernærte, og hadde derfor ingen nytte av å ta ekstra tilskudd. Svært få av dem røykte (3,6 prosent), og relativt mange (60 prosent) trente minst én gang i uken. På den annen side hadde 42 prosent av dem høyt blodtrykk, 35 prosent hadde høyt kolesterol og 6 prosent hadde diabetes.

Det samme forskningsprosjektet fant tidligere at individuelle tilskudd med vitamin C og E heller ikke reduserte risikoen for hjerte- og karsykdom blant disse mennene. Det er selvsagt mulig at man må ta vitamintilskudd enda lenger for at det skal ha noen effekt, men det er foreløpig noe man bare kan spekulere om.

Kosttilskudd – ”en distraksjon”

I en kommentar til denne studien påpeker Eva M. Lonn ved McMaster University i Canada at over halvparten av befolkningen tyr til kosttilskudd ”som en enkel og mirakuløs tilflukt” fra andre vanskelige, men effektive forebyggingsstrategier, til tross for at det er lite bevis for at det har noe for seg for allerede friske. Hun skriver videre at vitaminer og andre kosttilskudd er en ”distraksjon” fra de veletablerte livsstilsrådene om å spise sunt, trene regelmessig og unngå tobakk.

Fra før finnes det en rekke observasjonsstudier av sammenhengen mellom vitamintilskudd og hjerte- og karsykdom, men disse har gitt tvetydige resultater. En av de største så på over én million amerikanske menn og kvinner. Studien fant ”begrenset støtte” for hypotesen om at multivitamintilskudd reduserer sjansen for å dø av hjertesykdom. En nyere studie blant svenske kvinner viste en nesten 30 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt blant de som tok multivitaminer etter 10 år. En annen studie med amerikanske kvinner som ble fulgt i rundt 8 år fant derimot ingen bevis for at multivitaminer reduserte risikoen for hjerte- og karsykdom, kreft eller dødelighet. Blant over 182,000 middelaldrende og eldre menn i California og Hawaii, hadde de som tok multivitaminer ikke mindre sjanse for å få hjerte- og karsykdom eller kreft. I en annen studie som ble publisert i 2011, ble det vist en liten økning i risikoen for dødelighet blant eldre kvinner som tok multivitaminer.

Lavere kreftrisiko?

I oktober publiserte JAMA en annen undersøkelse av multivitaminer og risiko for kreft blant de samme mennene. Der fant forskerne en redusert risiko blant de som tok multivitaminer. Reduksjonen var imidlertid beskjeden, rundt 8 prosent for kreft generelt. For å sette dette tallet i perspektiv fikk omtrent 19 prosent i placebogruppen og omtrent 18 prosent i multivitamingruppen kreft. Multivitaminene hadde ingen effekt på risikoen for prostatakreft, som var den mest vanlige krefttypen, eller kreftdødelighet.

Man kan ikke konkludere med noe på bakgrunn av én enkelt studie, men hovedtyngden av forskningen viser i dag at vitamintilskudd ikke har større nytte enn risiko for å forebyggige kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom og kreft. Jeg slutter meg derfor til forskningsjournalist Alex Hutchinson når han skriver at det å spise så mye frukt og grønt som mulig er den beste multivitamin.