Foto: Thinkstock

Mat stimulerer hjernens belønningssystemer.

Maten er et middel til mange verdifulle opplevelser. Dessverre er det ofte alt for lite fokus på matopplevelsen og nytelse når vi tenker på sunt kosthold. Men dette er overhodet ikke motsetninger. Flere studier tyder nemlig på at nedsatt evne til å nyte maten gir økt risiko for overvekt.

Mat påvirker hjernens belønningssystemer

Når vi spiser øker utskillelsen av nevrosubstansen dopamin. Stoffet dopamin er en signalsubstans, det vil si et stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen, og det dannes naturlig i hjernen. Stoffet er viktig for hjernens belønnings- og motivasjonssystem. Belønningssenteret stimuleres av signalstoffet dopamin. Høyt dopaminnivå gir økt følelse av glede og velvære.

Mindre nytelse ved overvekt

Nå har forskere ved University of Oregon vist at kvinner med nedsatte ”belønningskretser” i hjernen er mer utsatt for å legge på seg og bli overvektige over tid. Forskerne bak studien målte hjerneresponsen hos forsøkspersoner som drakk sjokolade-milkshake eller en smakløs drikk. Forskerne fulgte endringer i BMI hos forsøkspersonene gjennom et år, og fant at testpersoner med redusert kjemisk hjernerespons ved inntak av milkshake hadde mer tendens til å gå opp i vekt. Funnene ble presentert i det anerkjente tidsskriftet Obesity og bekrefter funn fra tidligere studier som tyder på en dempet ”belønningseffekt” i hjernen kan føre til overspising og overvektighet. Fortsatt er det usikkert om belønningseffekten kan økes ved adferdsendring. Men det viser i vært fall viktigheten av å være bevisst på glede seg over, og ta seg tid til å nyte maten.

Spis sakte- unngå overvekt

Resultatene av en studie publisert i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ), tyder på at folk som spiser fort, øker risikoen for å bli overvektige. Resultatene i studien viste at menn som spiste fort hadde 84 prosent høyere risiko for overvekt, mens kvinnene doblet risikoen hvis de ikke hadde matro. Blant de omlag 4000 personene som deltok i studien var det 45,6 prosent av mennene og 36 prosent av kvinnene som oppga at de spiste fort.
Siden det tar en viss tid fra vi begynner å spise og magesekken utvider seg til vi får metthetssignalene fra hjernen er det sannsynlig at de som spiser fort, letter spiser for mye. I lys av resultatene i denne studien kan man stille spørsmål ved om dagens spisemønster, der vi i større grad ”tar med oss noe i farta”, kan bidra til fedmeepidemien. (Kilde: British medical Journal, Online first, 21. Oktober 2008.)

Tren deg på å nyte maten

Smake og lukte, ha kunnskap om det som spises og drikkes; spise sakte og nyte maten. Det sanselige begjær. Nytelse er ikke bare det kulinariske, altså smaken på maten, vel så viktig er stemningen og det sosiale – det å høre til fellesskap. Gode måltider er kanskje ikke selve meningen med livet, men gjør det atskillig lettere og mer verdifullt å leve!

Matlaging er dessuten en av de beste mulighetene til å uttrykke omtanke, vennskap, til og med kjærlighet. Hvis du bruker litt ekstra tid på å lage mat, så kan du trylle frem den mest smakfulle og helsebringende maten.

En av hemmelighetene i å kunne være en nyter, er å stoppe mens leken er god. Nytelsen er avhengig av at man dveler ved den og er i øyeblikket – og at man ikke overstimulerer slik at nytelse går over i smerte – slik mange erfarer nesten hver eneste dag etter å ha overspist til middag…….

Bli en helsebevisst livsnyter du også!