Foto: Thinkstock

Øker innholdet av antioksidanter. 

Forskning tyder på at sammensetningen av bakerier i tarmen har stor betydning for helsen. En gunstig tarmflora kan gi bedre helse og immunforsvar.

Vi vet også at et kosthold med mye fiber og fullkorn er bra for helsen og reduserer risikoen for livsstilsykdommer som overvekt og hjerte- og karsykdom. Spørsmålet er om inntaket av fiber og fullkorn har noe å si for tarmfloraen vår, og om dette har en betydning for helsen.

Kanskje er det også slik at måten kornet blir behandlet på har noe å si for tarmfloraen og helsen vår. Dette ønsket forskere ved Nofima å finne svar på, og satte derfor i gang et forsøkt på unge griser. Griser har nemlig en anatomi som er svært lik menneskers. I dette forsøket så forskerne på om en teknikk som heter ekstrudering, hadde noe å si for tarmfloraen på grisene.

Dette er ekstrudering av korn

Ekstrudering er en rask prosess der sammalt mel av korn varmes opp ved høy temperatur, 120 -140 °C, samtidig som det eltes og deretter presses gjennom en dyse med en rekke porer. Dette gjør at fuktighetsinnholdet i maten reduseres, og det ferdige produktet er grundig kokt og tørket.

I dag er det vanlig å ekstrudere kornet for å bevare eller forbedre funksjonen til fiber, samtidig som man kan endre kornets struktur. –Frokostcerealer som Cheerios er eksempel på ekstrudert korn. Snacks som Ostepop er altså ekstrudert. Felles for disse produktene er altså at de er lette, luftige og ”oppblåste”.

Bedre tarmflora med ubehandlet korn

I forsøket på Nofima ble grisene delt i fire grupper der de enten fikk ubehandlet fullkorn av bygg, ubehandlet fullkorn av havre, ekstrudert fullkorn av bygg, eller ekstrudert fullkorn av havre. Avføringsprøver fra grisene ble analysert ved forsøksstart og etter tre uker. Tarmfloraen ble analysert ved å studere arvestoffet (DNA) til bakteriene i avføringsprøvene.

Forsøket viste at grisene som spiste ubehandlet fullkorn, både fra bygg og havre, fikk en rikere tarmflora med flere gunstige bakterier sammenlignet med grisene som fikk ekstrudert fullkorn,.

I tillegg kunne forskerne påvise mer smørsyre i tarmen til disse grisene, og dette samsvarte med påvisning av smørsyreproduserende bakterier. Dette er positivt fordi smørsyre har en betennelses- og krefthemmende effekt i tarmen.

Mer antioksidanter i ekstrudert bygg og havre

Men selv om ubehandlet korn kan gi bedre tarmflora enn ekstrudert korn, kan ekstrudering gi andre positive helseeffekter.

Korn, særlig bygg og havre er nemlig rike på antioksidanter, spesielt det som heter fenoliske syrer som er en type antioksidanter som har helsefremmende og krefthemmende egenskaper.

Når avskallet bygg og havre ekstruderer, øker innholdet av frie fenoliske syrer 72 % for bygg og 72 % for havre.

Dette kan tyde på at for eksempel frokostblandinger som inneholder ekstrudert bygg og/eller havre gir oss et høyere innhold av antioksidanter enn andre typer, men at fullkorn som ikke er ekstrudert gir en annen helseeffekt ved å gi en gunstig tarmflora.

Det kan altså være lurt å spise litt av begge deler, både ekstrudert og ubehandlet fullkorn, noe de fleste av oss jo gjør hvis vi spiser litt forskjellige kornprodukter.

Kilder: Nofima.no