Foto og birøkter: Lise von Krogh.

Jeg har nå fullført min første sesong som birøkter. Birøkt er verdifullt for fremtiden vår – bli med på dugnaden.

Å være nybakt birøkter er jeg ikke alene om. Hurdal birøkterlag, som jeg er medlem av, har doblet medlemsantallet sitt de siste par årene og stadig flere både her og i resten av landet begynner med birøkt. I Hurdal er det også flere som driver med økologisk birøkt.

Skal du være skikkelig trendy, ja så har du bier – kan det virke som. Og hva er det med birøkt som får så mange til å begynne med det? Nylig holdt også Norges Birøkterlag et pressemøte om viktigheten av bier for å sikre pollinering av norsk mat og oppfordret nasjonal dugnad.

Innlegget er opprinnelig skrevet for Matmerks Økologisk.no

Hvorfor har jeg startet med birøkt?

Jeg kan kun svare for meg selv, men jeg tipper flere er enig med meg. Gleden av å lage egen mat er en viktig faktor. Etter å ha stullet og stellet med biene i ett helt år, så er det en enorm glede å kunne høste sin første honning. Å se den gylne honningen renne ut av slynga første gang er helt spesiell. Min egen honning! Honning som er sukker biene har hentet fra søte, små blomster rett utenfor stuedøren. Det er nesten ikke til å tro!

Den andre grunnen til å lage honning, kan være at jeg har et snev av redd-verden-syndromet. I år har brokkoliavlingen min ikke gått helt etter planen og jeg har bare latt de går i blomst. Dette gir pollen til biene mine i høst og jeg får frø til neste års avling. Gjennom fra juli til til oktober, så var biene fullt opptatt med å sanke pollen og pollinere brokkoliblomstene.

– Honningbien er et av våre viktigste husdyr og den pollinatoren som er kommersielt viktig. Verdien av dem er enorm. Det sies at biene bidrar med en verdiskapning på 12 000 milliarder kroner i året. Dette kun for pollineringen. Honningverdien er liten i dette perspektivet og kommer i tillegg, sa biolog Dag O. Hessen på pressemøtet til Norges Birøkterlag.

Nyttig trend!

– Færre bier og insekter er en reell trussel. Vi trenger en nasjonal dugnad, og jeg er gjerne med på å bidra. Det er nesten ingen grenser på hva vi kan få til hvis vi får opp bevisstheten. Derfor jobber vi med en strategi for å bevare pollinerende insekter, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bier er viktig for produksjonen av alt fra kaffe til multer. Reduseres mengden pollinatorer, så blir det ikke bare mindre kaffe på oss. Vi vil få problemer både med den nasjonale og globale matproduksjonen.

– Det blir behov for mer mat fremover. Hvis befolkningsveksten øker slik vi tror, må vi skaffe 70 prosent mer mat innen 2050. Dette medfører at vi må få til mer pollinering – særlig i områder med industrielt landbruk. Vi vet det er en dramatisk nedgang i antall pollinatorer internasjonalt. Derfor er det viktig å skape oppmerksomhet om det – for dette er et problem det kan gjøres noe med, presiserer Helgesen.

Noen ord om første sesong

Jeg startet i fjor med en liten bikube som innvintret. På vårparten kom kassen i full gang og det hele så lovende ut. Inntil dronningen svermet. Det vil si hun stakk av og tok med seg litt av bifolket. Hvor hun dro vet ingen, om svermen slo seg ned et annet sted og er i live er uvisst. Kuben fikk et fall i antall bifolk, mens de selv klekket ut en ny dronning. Til tross for dette skjæret i sjøen så fikk jeg likevel honning.

Her jeg bor, i Skrukkelia (Hurdal), har vi en kortere sommer og en lengre vinter. Det betyr at våren kommer senere og at første frostnatt kom allerede i begynnelsen av september. Dette påvirker ikke bare hvilke grønnsaker jeg kan dyrker, men også biene. Naboen min som er tidligere birøkter fortalte at jeg neppe kunne forvente mer enn 22 kilo per kube i polar-dalen. Jeg er svært fornøyd med 17 kilo på kuben min. Planen i år var å utvide til to bikuber slik at jeg kan få dobbelt så mye honning neste år. Men fordi dronningen min svermet, så blir det kun én kube som innvintres i år også.

Dugnad for birøkt

Normalt så kunne jeg fått bier og dronning fra noen andre til å utvide med. Men fordi birøkt har blitt så populært og fordi fjoråret var et særdeles dårlig birøktår nasjonalt, så er det mange nybakte birøktere om beinet (dvs. om utstyr og bier) og det er mer utfordrende som nybegynner å starte opp. Du kan nemlig ikke bare få deg en dronning og så er du i gang. Dronningen må nemlig ha med seg «et helt harmen», dvs. en viss mengde bifolk til å hjelpe henne i gang. Dette går seg nok til de neste årene og da blir det nok lettere å starte opp og utvide for flere.

 – At det er de unge i dag som hvordan de lever og deres verdier, som legger premisser for morgen dagens samfunn. Det besmitter også andre kohorter for hvilke verdier vi har. Vi ser i dag at de unge handler mye oftere enn eldre kohorter. De sier noe, men de gjør det også, sier trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye og viser til at unge bryr seg om biene og maten og stiller spørsmål hva som skjer.

Populariteten bekrefter også Norges birøkterlag som har et hårete mål for fremtiden.

– I Norge er det ikke biene som er utrydningstruet, men birøkterne var faktisk utryddingstruet en periode. Den trenden har vi nå snudd, sier generalsekretær Heidi Kirkeby i Norges Birøkterlag. Men legger til at vi må øke antall bifolk (bikuber) fra dagens 45 000 til 70 000. Det er dette antallet som skal til for å sikre pollineringen av den norske maten, sier hun optimistisk.

Norges Birøkterlag oppmuntrer til nasjonal dugnad. Alle kan gjøre hagen sin til et blomstrende leveområde for pollinerende insekter og/eller du kan starte med birøkt.

På nettbutikken til Solhatt økologiske hagebruk kan du velge blant mange ulike økologiske frøpakker for bier og humler. Du kan også kjøpe blomsterplanter og blomsterfrø på hagesentre når våren nærmer seg. Og du kan melde deg inn i ditt lokale birøkter lag og begynne med birøkt som hobby.

Nye muligheter neste år!

Jeg ser frem til 2017. Da skal jeg både produsere til eget bruk og si ”ja” til alle dem som nå spør om de de kan få kjøpe honning fra meg. Inntil videre er jeg en superegoist og beholder det meste av honningen til eget bruk.

Og for ordens skyld, jeg er ikke blant den som mener at honning er supersunt eller slankende. For meg er honning en mer aromatisk og kortreist kilde til sukker samt et krydder. Om du vil sette deg mer inn i honning og sunnhet, så anbefaler jeg innlegget Honning – ikke sunnere enn vanlig sukker, skrevet av Erik Arnesen (master i samfunnsernæring).

Bottom line: Bier sørger for at vi får sunne grønnsaker i fremtiden og det er grunn nok for meg til å holde på med birøkt.