Foto: Thinkstock

Positivt for hjerte og hjerne

Omega-3 er fettsyrer du bør være bevisst på å få i deg nok av. Både fordi kroppen ikke klarer å lage nok omega-3 selv, slik at vi må det tilført gjennom mat eller tilskudd, og fordi omega-3 har mange viktige funksjoner i kroppen og bidrar positivt inn på helsen.

Forskjell på marint og vegetabilsk omega-3

Vi deler omega-3 inn i vegetabilske og marine omega-3 fettsyrer. De vegetabilske omega-3 fettsyrene (ALA) får vi fra nøtter, frø og oljer. De marine omega-3 fettsyrene EPA, DHA og DPA får vi fra sjømat og fiskeoljer. Det er særlig de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA som har vist seg å være gunstige for helsen.

Kroppen kan omdanne noe av de vegetabilske ALA fettsyrene til EPA og DHA, men denne prosessen er så ineffektiv at vi anbefales å spise sjømat og/eller ta tilskudd av marint omega-3 for å få i oss nok EPA og DHA.

Gunstig for hjertet

Det forskes mye på omega-3, og viktigheten av å få i seg nok omega-3 fettsyrer fremheves i mange studier verden over. En stor mengde forskning tyder på at et høyt inntak av EPA og DHA gir lavere risiko for å få hjerte- og karsykdom1. I tillegg til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, kan et høyt inntak av sjømat eller tilskudd av omega-3 senke dødeligheten blant de som allerede har hatt hjerteinfarkt. Det har også blitt vist at et høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer er knyttet til lavere dødelighet generelt2.

Demper betennelse og reduserer kreftrisiko

Marine omega-3 fettsyrer har en betennelsesdempende effekt, og kan derfor være gunstig ved kroniske betennelsestilstander som atopisk eksem, gikt, inflammatorisk tarmsykdom, astma og psoreasis. Forskning tyder også på at de marine omega-3 fettsyrene kan beskytte mot kreft og gjøre kreftpasienter friskere ved å gi bedre appetitt, økt livskvalitet og føre til at kreftbehandlingen blir mer effektiv3.

Viktig for syn og hjerne

DHA-fettsyrene er viktig både for hjernen og synsevnen. Studier viser at det er sammenheng mellom mors inntak av DHA under svangerskapet og normal utvikling av hjernen hos fosteret. Noe forskning indikerer at barn som har lære og atferdsproblemer, kan ha et underskudd på EPA og DHA, og at tilskudd av disse fettsyrene kan forbedre både læreevne og adferd hos disse barna.

Forskning viser også at DHA bidrar til opprettholdelsen av hjernens normale funksjon gjennom hele livet. Det har blant annet blitt vist en sammenheng mellom demens og lave blodverdier av lange omega-3 fettsyrer.

Anbefalt inntak av omega-3

Basert på dagens kunnskap om viktigheten av å få i seg nok omega-3, anbefaler norske og nordiske helsemyndigheter at vi får i oss minst 1-2 gram omega-3 hver dag.

Gravide og ammende kvinner anbefales et inntak av minst 2-2,5 gram omega-3 (rundt 1 prosent av energiinntaket), hvorav 200 milligram (0,2 gram) er DHA.

Artikkelen er hentet fra den norskproduserte tranen Arctic Superhealth

Kilder:

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2530286
https://www.nature.com/articles/ejcn201572
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/very-longchain-n3-fatty-acids-and-human-health-fact-fiction-and-the-future/A82290148C78BB74723AF395561D9972