Foto: Thinkstock - mheim3011

Mer depresjon blant inaktive.

Vi har lenge kjent til den nære sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sinnets helse. Det er gjort utallige studier på fysisk aktivitet og depresjon siden begynnelsen av 1900 tallet. Ser vi på summen av alle funnene er konklusjonen klar: Fysisk aktivitet har positiv effekt både i arbeidet for å hindre at depresjon oppstår og i behandling depressive episoder. Vi kan gå så langt som å si at fysisk aktivitet sannsynligvis er det viktigste enkeltverktøyet vi har mot depresjon, og dermed både kan hindre menneskelig lidelse og spare samfunnet for betydelige kostnader.

Depresjon er vanligere enn vi tror

Kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet kan brukes mot depresjon, er viktigere enn noen gang. Rundt 20 % av alle norske kvinner og 10 % av alle norske menn vil få en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet. Og hyppigheten er økende. Depresjon er en av de vanligste sykdommene på verdensbasis og en viktig grunn til sykefravær og uførhet i Norge. Få sykdommer skaper så mye lidelse for enkeltindividet og menneskene rundt dem, og tapper samfunnet for like mye ressurser, som depresjon.

Fysisk aktivitet gir bedre hukommelse

Mindre depresjon blant fysisk aktive

«An ounce of prevention is worth a pound of cure», heter det i et gammelt engelsk ordtak. Ingen studier illustrerer dette prinsippet bedre, enn den jeg skal fortelle deg om nå. Du har kanskje allerede hørt om Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)? Dette er en av verdens aller største helseundersøkelser, hvor over 120 000 trøndere har gitt samtykke til at (anonymiserte) helseopplysninger om dem gjøres tilgjengelig for forskning.

I oktober 2017 ble det publisert en artikkel fra HUNT-studien i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Psychiatry. Forskere hadde fulgt over 33 000 friske nordmenn i elleve år. Det ble registrert en rekke data fra disse forsøkspersonene, blant annet hvor fysisk aktive de hadde vært. Man sjekket deretter hvor mange som hadde utviklet depresjon i løpet av disse elleve årene, og fant en betydelig reduksjon i forekomsten av depresjon hos de som var fysisk aktive.

Lite trening som skal til for å forebygge depresjon

Sagt på en annen måte: Fysisk inaktivitet er en betydelig risikofaktor for depresjon. En inaktiv person hadde 44 % høyere risiko for å utvikle depresjon i løpet av disse elleve årene enn en som var fysisk aktiv. Det var som forventet, siden flere større studier tidligere har vist liknende resultater. Det som derimot var overraskende, var hvor lite fysisk aktivitet som skulle til for å forebygge utviklingen av depresjon. Det holdt med én time fysisk aktivitet per uke. Intensiteten på aktiviteten viste seg å ikke spille noen rolle. Det skal med andre ord mye mindre til for å forebygge depresjon enn for å behandle den.

Noe av det flotte med fysisk aktivitet er at de de gode helsemessige gevinstene du får, synes å være helt uavhengig av hvilken aktivitet du bedriver, så lenge den gjør at du blir fysisk sliten og får opp pulsen. Når noen spør meg hva som er den beste aktiviteten for å oppnå helsegevinst, er svaret mitt enkelt: Den beste aktiviteten er den du liker og klarer å holde fast ved. Turgåing er en aktivitet som passer de fleste, men ikke nødvendigvis alle. Du kan like gjerne sykle, løpe, svømme, padle, gå på ski eller danse. Valget er ditt.

Artikkelen er et utdrag fra boken "Sterk hjerne med aktiv kropp" av Ole Petter Hjelle.