Foto: Erik Helgeneset

De største er de mest usunne.

cathrine og lise
Testen er utført av Cathrine Borchsenius (t. v.) og Lise von Krogh, som er to av kreftene bak BraMat.no.

Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, og er blant annet kjent fra Sunt og Godt på TV 2. Cathrine jobber i dag som daglig leder i BraMat.no, og driver dessuten som konsulent innen ernæring via Nutricom.no.

Lise von Krogh er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Bergen, og er blant annet kjent fra NRK puls. Lise jobber i dag som høgskolelektor ved Atlantis Medisinske høyskole og som bidragsyter og utvikler av BraMat.no. Lise driver også konsulenttjenester og holder foredrag via Nutricom.no.

Nordmenn spiser mye is, spesielt om sommeren. For mange er is forbundet med ferie, og mange spiser is nesten hver dag i sommerferien. Ofte kommer isen i tillegg til, og ikke istedenfor annen mat. Da kan det fort bli for mye kalorier i løpet av en sommer. I hvert fall hvis du velger de mest usunne typene.

Et lite måltid, eller en hel middag?

Det er ingenting i veien for å spise en is innimellom. En kroneis med jordbær eller sjokolade inneholder rundt 200 kcal, altså like mye som et lite måltid eller et litt større mellommåltid.

Velger du derimot en av de største kjeksisene, får du i deg 420 kcal, altså like mye kalorier som du ville ha fått ved å spise en stor lunsj eller en liten middag. Dessuten får du i deg nokså mye sukker og fett.

Størrelsen teller

I motsetning til andre tester der vi gjerne ser på matvarens innhold av kalorier og næringsstoffer per 100 gram, har vi her sett på hvor mye kalorier og næringsstoffer det er i en hel is. Grunnen til at vi har gjort det på den måten, er at de fleste av oss spiser en is uansett om den er stor eller liten.

Det hjelper jo lite at en is inneholder litt mindre kalorier, sukker eller fett per 100 gram hvis isen er dobbelt så stor som andre is..

Ikke uventet ser vi at de største isene i denne testen, er de som får dårligst terningkast. Skal du tenke sunnhet, bør du altså gå for de litt mindre istypene.

Slik har vi gjort testen

Alle isene i testen har fått poeng etter hvor mye kalorier, fett, karbohydrater og protein de inneholder. Mye kalorier, karbohydrater eller fett trekker ned, mens mye protein trekker opp.

Isen veier, g Energi, kJ Energi, kcal Protein, g Karbohydrater, g Fett, g
Hennig Olsen Krones-is Sjokolade 80 976 233 3,7 23,8 13,8
Hennig Olsen Krones-is Jordbær 83 876 209 3,2 27,2 9,7
Diplom isKrones-is Jordbær 74 810 190 2,5 26 9
Diplom is Krones-is Krokankuler 75 975 230 3 26 13
Diplom is Krones-is Sjokolade 73 949 226 2,6 25,6 12,4
Hennig Olsen Krones-is Non-stop 84 1080 258 3,5 29,7 13,9
Hennig Olsen Daim Balltop 114 1522 362 5,6 40 20,2
Diplom is Smørbukk 98 1340 320 4 38 17
Nestle Lion 130 1770 420 5,9 49 22
Hennig Olsen Big Deal 137 1717 409 6,3 46,8 22
Diplom is Vaffelkrone 137 1780 420 5 52 22
Diplom is Gigant 147 1700 400 5 47 22

Testresultater

hennig_olsen-kronesis_sjokolade

Hennig Olsen Krone-is sjokolade

Litt mer kalorier og fett enn jordbær kroneis, men likvel et mye bedre valg en testens tapere.

terning6

Isen veier: 80 g
Energi: 976 kJ (233 kcal)
Protein: 3,7 g
Karbohydrater: 23,8 g
Fett: 13,8 g
Produsent: Hennig Olsen

hennig_olsen-kronesis_jordbaer

Hennig Olsen Krone-is jordbær

Sammen med Diplom is sin kroneis med jordbær, har denne isen minst kalorier av alle isene i testen.

terning6

Isen veier: 83 g
Energi: 876 kJ (209 kcal)
Protein: 3,2 g
Karbohydrater: 27,2 g
Fett: 9,7 g
Produsent: Hennig Olsen

diplomis-kronesis_jordbaer

Diplom Is Krone-is jordbær

Litt mindre fett og kalorier enn kroneis med sjokolade eller krokan.

terning6

Isen veier: 74
Energi: 810 kJ (190 kcal)
Protein: 2,5
Karbohydrater: 26
Fett: 9
Produsent: Diplom Is

diplomis-kronesis_krokankuler

Diplom Is Krone-is krokankuler

Selv om denne isen inneholder krokan, kommer den likevel ikke noe dårligere ut enn de andre kroneisene.

terning6

Isen veier: 75
Energi: 975 kJ (230 kcal)
Protein: 3
Karbohydrater: 26
Fett: 13
Produsent: Diplom Is

diplomis-kronesis_sjokolade

Diplom Is Krone-is sjokolade

En av testvinnerne, hovedsakelig fordi denne isen bare er halvparten så stor som testens tapere.

terning6

Isen veier: 73 g
Energi: 949 kJ (226 kcal)
Protein: 2,6 g
Karbohydrater: 25,6 g
Fett: 12,4 g
Produsent: Diplom Is

hennig_olsen-kronesis_non_stop

Hennig Olsen Krone-is nonstop

En av de minste isene, men fordi denne isen inneholder litt mer kalorier, enn de andre, ender den opp med terningkast 5.

terning5

Isen veier: 84 g
Energi: 1080 kJ (258 kcal)
Protein: 3,5 g
Karbohydrater: 29,7 g
Fett: 13,9 g
Produsent: Hennig Olsen

hennig_olsen-daim_balltop

Hennig Olsen Daim Balltopp

En mellomstor is som får terningkast 3. Denne isen inneholder relativt mye fett, men innholdet av protein er også høyere enn hos noen av de andre isene.

terning3

Isen veier: 114
Energi: 1522 kJ (362 kcal)
Protein: 5,6
Karbohydrater: 40
Fett: 20,2
Produsent: Hennig Olsen

diplomis-smor_bukk

Smørbukk

Denne isen er litt mindre enn testens tapere, og inneholder litt mindre kalorier, sukker og fett.

terning2

Isen veier: 98 g
Energi: 1340 kJ (320 kcal)
Protein: 4 g
Karbohydrater: 38 g
Fett: 17 g
Produsent: Diplom Is

nestle-lion

Lion

Mye sjokolade og karamell kombinert med at isen er nokså stor, gjør at denne isen også kommer dårlig ut i testen.

terning1

Isen veier: 130 g
Energi: 1770 kJ (420 kcal)
Protein: 5,9 g
Karbohydrater: 49 g
Fett: 22 g
Produsent: Nestle

hennig_olsen-big_deal

Big Deal

Nesten like stor som Gigant, og like full av sukker, fett og kalorier.

terning1

Isen veier: 137 g
Energi: 1717 kJ (409 kcal)
Protein: 6,3 g
Karbohydrater: 46,8 g
Fett: 22 g
Produsent: Hennig Olsen

diplomis-vaffel_krone

Vaffelkrone

En av de største isene, og en av testens tapere. Litt mindre karbohydrater enn de andre taperne, men fremdeles mye kalorier.

terning1

Isen veier: 137 g
Energi: 1780 kJ (420 kcal)
Protein: 5 g
Karbohydrater: 52 g
Fett: 22 g
Produsent: Diplom Is

diplomis-gigant

Gigant

Den største isen i testen, noe som naturlig nok gjør den til en taper mht sunnhet fordi den inneholder mye sukker, fett og kalorier.

terning1

Isen veier: 147 g
Energi: 1700 kJ (400 kcal)
Protein: 5 g
Karbohydrater: 47 g
Fett: 22 g
Produsent: Diplom Is

Foto: Erik Helgeneset