Følg oss

Kontakt

Kontaktskjema

Info

BraMat.no er et nettsted for alle som har interesse for, eller spørsmål om mat, vekt, helse, ernæring og livsstil. BraMat.no drives av seriøse og anerkjente fagfolk med lang erfaring innen vektreduksjon og helse på nett.
Kopiering av tekst og annet materiale fra BraMat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Annonse:

Overvektige blir diskriminert og stigmatisert.

Å leve med ekstra kilo kan være en utfordring. Undersøkelser viser at overvektige blir sett ned på, og at det foregår en kraftig stigmatisering og diskriminering av de som veier for mye. Overvektige og fete beskrives blant annet som ekle, dumme, late, skitne, umotiverte og stygge.

Mindre toleranse for overvektige

Overvektige opplever ikke bare nedsettende og sårende kommentarer, men også ekskludering, ignorering, eller situasjoner der de blir stirret på eller latterliggjort. Jo tykkere man er, desto større grad av stigmatisering opplever man, men det skal ikke mange ekstra kilo til før andre begynner å tenke nedsettende tanker om oss.

Ettersom andelen overvektige i befolkningen har økt kraftig de senere årene, kunne man tenke seg at stigmatiseringen hadde avtatt tilsvarende, men det er ikke tilfelle. Tvert i mot! Det er faktisk funnet at negative oppfatninger av overvektige er sterkere nå enn for 50 år siden.

Tykke barn mobbes

Stigmatiseringen starter gjerne så tidlig som i barnehagen, og både barnehage og skole kan være en hard virkelighet for den som er tung. Overvektige barn sliter ofte med å få venner, og det er funnet lavere popularitet hos denne gruppen barn i en rekke ulike studier.

Fysiske attributter, inkludert vekt, er et yndet mål for mobbing blant barn og unge. De tyngre barna blir ofte utestengt fra leken, og det er funnet at overvektige barn blir mobbet eller ertet tre ganger så mye som normalvektige barn.

Les også: Overvektige barn skammer seg

Diskriminering i arbeidslivet

Overgangen til arbeidslivet blir ikke nødvendigvis enklere. De siste tiårene har en økende mengde forskningslitteratur begynt å dokumentere at overvektige diskrimineres på mange måter i arbeidslivet. Fete mennesker har mindre sjanse for å bli ansatt, på tross av gode kvalifikasjoner, de blir ansett å ha dårligere jobbkvaliteter, de blir sterkere kontrollert og disiplinert på jobb, blir satt til dårligere arbeidsoppgaver og de blir sjeldnere forfremmet.

Overvektige er faktisk ofte også dårligere lønnet enn sine normalvektige kollegaer. Det lønner seg å være slank for den som vil trives og lykkes på jobb.

Stigmatisering i helsevesenet

Flere studier har vist at det er utbredte negative oppfatninger om overvektige blant helsepersonell. Både leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer rapporterer at de mener overvektige pasienter er late, stygge og mangler selvkontroll og motivasjon. Det finnes selvsagt unntak, men på gruppenivå er dette resultatene når man spør helsepersonell hva de synes om sine overvektige pasienter.

Leger bruker også gjennomsnittlig mindre tid på sine overvektige pasienter enn på normalvektige. Ettersom overvekt ofte er koblet til fysiske følgetilstander, kan man tenke seg at slike negative holdninger kan få store konsekvenser.

Skamfullt å være overvektig

Mennesker som ofte opplever stigmatisering, kan til slutt ende opp med å identifisere seg med de dårlige egenskapene stigmaet innebærer, og dermed bli svekket i sin evne til å kreve rettferdighet, likestilling og god behandling. 

Stigmatiseringen leder til selvstigmatisering.

Slik begynner mange overvektige å degradere seg selv, og utvikler et negativt selvbilde.

Stigmatisering og selvstigmatisering gir oss skamfølelse. Skam øker stresshormonet kortisol i kroppen – og kortisol øker fettlagringen, særlig av det farligste fettet rundt magen.  Stigmatisering av overvektige gjør derfor tyngden dobbelt tung. Det er ingen tjent med.

Hvorfor er det sånn?

Når det gjelder årsakene til at overvektige stigmatiseres handler det om mange ting - både kultur, kroppsideal, gruppebegrepet og hvordan mennesket ofte tenker i stereotypier.

Vil du lære deg teoriene bak hvorfor overvektige stigmatiseres kan du lese hele artikkelen her.

Annonse:

Sunn&Sprek

Bli med i Sunn&Sprek

Tjenesten er GRATIS og gir deg tilgang til:

  • Webtrening: Tren hvor du vil sammen med en av våre instruktører. Velg mellom styrke/kondisjon, yoga, eller pilates.
  • Sunne, smakfulle oppskrifter med utregnet energi- og næringsinnhold
  • Nye treningsplaner, oppskrifter og tips hver uke